Jeg er en hær

Lars Husum. Udgivet den 8. oktober 2010 af Gyldendal. 304 sider. Pris kr. 299,00 (vejledende).

Som et lille eksperiment – som ikke nødvendigvis bliver gentaget - har redaktionen i dette og det foregående nummer set på i alt tre bøger i den lettere genre. Der er tale om skønlitteratur eller fiktion, ganske vist i militært tilsnit, idet der er tale om bøger vedrørende dansk militær indsats i det fremmede – eller agentromaner i dansk regi – og det er jo en litterær nyskabelse. Bøger fra det militære miljø - eller danske agentromaner - kunne formentlig ikke have været udgivet for 20 år siden – og nogle af dem burde måske heller ikke have været udgivet af kvalitetsmæssige årsager. I sidste nummer blev Frank Esmanns agentroman anmeldt, og denne gang anmeldes to bøger med relation til de udsendte danske tropper. Fælles for de tre bøger er, at deres chancer for at komme på ”best-seller-listen” i Danmark eller i udlandet vurderes som meget beskedne – og bøgerne er formentlig uinteressante for dette tidsskrifts læsere.

Kilde: saxo.com

Her er tale om skønlitteratur, som normalt falder uden for omtale i dette tidsskrift. Der er dog konstateret en tendens til at skrive skønlitteratur om Danmarks engagement på Balkan, i Irak og i Afghanistan – samt som det fremgik af forrige nummer af tidsskriftet også en dansk agentroman, og derfor gives der en kort omtale af en række skønlitterære bøger i denne nye genre.

Bogen er et forsøg på at skildre to danske familier, hvor mændene er kaptajner (ved handlingens afslutning) i hæren og udsendes, først til Balkan og siden til Afghanistan. Nogle soldater har læst manuskriptet igennem for at sikre korrekt gengivelse af de krigsmæssige forhold, dagligdagen for de udsendte m. v. Det har dog ikke forhindret en lille ”smutter”, om hvorledes man beregner tidsforskellen mellem Danmark og Afghanistan. Der er flere budskaber fra forfatteren: Det er hårdt for de udsendte familier, det giver mening at føre krigen og arbejde med befolkningerne i krigsområderne, men det har også en særdeles høj menneskelig pris. Denne bog fokuserer ikke så meget på dødsofrene, men mere på de psykiske skader, som man kan få af at arbejde med død og lemlæstelse på så nært hold. Det hele er viklet ind i et kærlighedsforhold, som bliver vanskeliggjort af netop de psykiske problemer. De to velfungerende kaptajner ændrer, som følge af traumatiske hændelser, dels i krigszonerne og dels som følge af en trafikulykke hjemme, fuldstændig karakter.

Det er absolut et hæderligt forsøg på at skrive en roman. Hvad forfatteren egentlig havde tænkt sig med den står lidt hen i det uvisse, men bogen har da sine kvaliteter. Detaljerne omkring hovedpersonens seksualliv er unødigt detaljerede og har egentlig ikke betydning for beskrivelsen af hændelsesforløbet, men med et saftigt sexualliv sælger bogen måske bedre. Om bogen kan bruges til hvervning af folk til dansk krigstjeneste eller til at støtte de udsendtes familier i en vanskelig situation er nok særdeles tvivlsomt. Om dette har været i forfatternes tanker vides ikke, men alt i alt afsløres der en respekt for den professionelle side af Danmarks militære indsats. Til gengæld står anmelderen tilbage med et åbent spørgsmål: Hvad i alverden var egentlig forfatterens mening med denne bog? Hovedbudskabet er formentlig, at man får psykiske skader af at gå i krig.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.1_2011.pdf

Del:

Emneord