Islamisk stat

 

Anmeldt af Bjarke Aae

Titel: Islamisk stat, Forfatter: Loretta Napoleoni, Forlag: Tiderne Skifter, Diverse: 168 sider, oversat fra engelsk af Joachim Wrang, udgivet 2015, 225,- kr (Iflg. Forlagets hjemmeside)

Foto: kultur-cafeen.dk

Et-året for proklamationen af Islamisk Stats (IS) kalifat i Syrien og Irak (juni/juli 2014) nærmer sig med hastige skridt. Sensationalismen over terrororganisationen er så småt ved at aftage, og refleksion over hvad IS egentlig er, er ved at indfinde sig. Denne refleksion har konkret udmøntet sig i en række publikationer, deriblandt Lars Erslev Andersens Islamisk Stat i Irak og Syrien, og som den første deciderede bog oversat til dansk, nu også Loretta Napoleonis Islamisk Stat.

Dette er dog ikke en entydig god nyhed. Hvor Erslev Andersen bidrager positivt til forståelsen af IS opblomstring, men i mindre grad til selve forståelsen af IS som organisation, fokuserer Napoleonibetydeligt mere på IS som organisation, ”stat” og ide, men i så utilstrækkelig grad på IS’ historik og baggrund, at hun rammer forbi målet.

Bogen lider således under at være udtænkt og nedfældet i løbet af efteråret 2014, da massehysteriet omkring IS var på sit højeste, og indtrykket af, at IS var en ustoppelig kraft florerede bredt, særligt i Irak og Syrien.  Da bølgerne havde lagt sig, stod det da også klart at gruppen ikke var en uimodståelig kraft, men ”blot” en højst velorganiseret og kompetent organisation, der har formået på effektiv vis at udnytte almene irakere og syreres politiske og socioøkonomiske lidelser (som intet havde med IS at gøre), til at oprette en ny alternativ statsmagt, hvor den gamle faldt fra hinanden.

Det ville naturligvis ikke i sig selv være diskvalificerende at være på forkant med tiden, var det ikke for forfatterens udtalte mangel på kritisk refleksion over det hysteri som hun selv bidrager til; kort sagt tages IS egen selvbestaltede legitimitet for alt for gode varer.

I Napoleoni’s optik har IS nemlig løst den gåde som med- og modjihadisterne i al-Qaeda aldrig har været i stand til, nemlig at genoprette kalifatet på uimodståelig vis, og dermed tændt et lys i øjnene på enhver muslim der sentimentalt hungrer efter en ny islamisk guldalder.

Denne manglende refleksion kan i høj grad tilskrives forfatterens manglende øje for særligt den irakiske konflikts nyere historie som kun levnes fem sider. Derimod bruges der side efter side på at udpensle hvordan IS bredt har skabt grobund, økonomisk, politisk og socialt, for at oprette en legitim og velfungerende stat i Syrien og Irak. Denne pointe belastes af en lang række faktuelle fejl og unøjagtigheder, som til dels kan tilskrives forfatterens forsøg på at gennemtvinge en pointe, dels kan tilskrives et tvivlsomt kildegrundlag.

Således sad kaliffen, Abu Bakr al-Baghdadi, kun fængslet i et, snarere end de fem år som der skrives[BA1] .[1] IS kaldte sig allerede ”Islamisk Stat” i 2006, og ikke i 2010.[2] IS har ikke, som forfatteren påstår, indgået alliancer med alle Sunni-stammer i Irak, men derimod begået talrige massakrer på flere af dem; og mange flere.[3]

Napoleoni’s centrale pointe om at IS har ”pragmatiseret” jihadismen – i skarp modsætning til al-Qaeda –falder til jorden ved blot en overfladisk gennemgang af de to organisationers fælles historik. Her står det klart, at det netop var IS’ tidligere manifestation, al-Qaeda Irak, og denne gruppes massakrer på Irak’s shiamuslimer, der overbeviste Osama bin Laden og al-Qaeda om at uhæmmede overgreb på civile i sidste instans var kontraproduktivt.[4] Eksempelvis har al-Qaedas forgrening i Syrien, Jabhat al-Nusra, netop formået at balancere kæp og gulerod, vinde lokalbefolkningens støtte og indgå strategiske alliancer med andre oprørsgrupper.

Alt dette, og mere, bidrager til Napoleoni’s udtalte overvurdering af både IS’ evne til at oprette en decideret fungerende stat, samt, gennem en tiltrækning af hober af muslimer, at udbrede kalifatet.

Napoleoni’s afsluttende og opsigtsvækkende postulat om, at man i den nærmeste fremtid kan risikere, at skulle forhandle med IS som en reel statslig partner, forekommer verdensfjern. Foruden at være begrundet i den ovenover beskrevne fejlagtige perception af IS’ ekspansive potentiale, tager den ikke højde for at IS ideologisk set netop er afhængige af en ikke-anerkendelse af både vestlige såvel som andre arabiske stater. En stor del af gruppens tiltrækning på unge desillusionerede sunnimuslimer er netop dens totale opgør med den ”gamle” korrupte statsstyring, samt det internationale samfund. Et åbenlyst brud på denne position ville gøre IS til blot endnu et blandt talrige repressive regimer, og dermed miste glansen og magnetismen på dens primære målgruppe: unge sunnimuslimer holdt udenfor det gode selskab, både socialt, politisk og økonomisk.  

Danske læsere bør væbne sig med tålmodighed, og vente på at mere saglige og dybdegående værker som Hassan Hassan og Michael Weiss’ ISIS: Inside the Army of Terror eller J.M Berger og Jessica Sterns ISISThe State of Terror bliver oversat til modersmålet.
[1] Ifølge officielle nedklassificerede dokumenter sad Abu Bakr al-Baghdadi i fængsel fra 4. februar 2004 til 8. december 2004. (http://uk.businessinsider.com/abu-bakr-al-baghdadi-declassified-iraq-prison-file-2015-2?r=US, ”Here is the Army’s Declassified Iraq Prison File on the Leader of ISIS”, Businessinsider, 18-feb-2015)

[2] Al-Qaeda Irak reorganiserede sig som Islamisk Stat i Irak (ISI) i oktober 2006. (Se fx Charles Lister Profiling the Islamic Statehttp://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%20lister/en_web_lister.pdf)  for en udvidet historik over IS.)

[3] Albu Nimr stammen, baseret omkring byen Hit i Anbar-provinsen i det vestlige Irak, har været særligt hårdt ramt af IS forsøg på at underkue særligt de stammer der i 2007-2008 drev dem ud af store dele af Irak. Se fx http://politiken.dk/udland/fokus_int/fokus_IS/ECE2441994/islamisk-stat-myrder-loes-i-irakisk-provins/ ”Islamisk Stat Myrder Løs i Irakisk Provins”, Politiken, 2-nov-2015

[4] Sådanne holdninger finder man allerede i 2005, gennem afslørede breve fra højtstående al-Qaeda medlemmer til al-Qaeda Iraks leder, Abu Musab al-Zarqawi, hvori hans overdrevne vold mod Iraks shiamuslimer kritiseres. (se fx: https://www.ctc.usma.edu/posts/atiyahs-letter-to-zarqawi-english-translation-2, ”’Atiyah’s letter to Zarqawi”, Combating Terrorism Center, West Point, eller: https://www.ctc.usma.edu/posts/zawahiris-letter-to-zarqawi-english-translation-2, “Zawahiri’s Letter to Zarqawi”, Combating Terrorism Center, West Point)


 [BA1]

 

Del:

Emneord