I krigens fodspor – forsvarsbyggerier i Danmark

Anmeldt af Poul Grooss

Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, redigeret af Mette Bom. ”15. Juni Fonden” har ydet økonomisk støtte. 88 sider illustreret. Bogen er gratis ved henvendelse til Kulturarvstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, telefon 33 74 51 00, e-mail post@kulturarv.dk. Internet www. kulturarv.dk, hvorfra bogen også kan downloades.

Foto: Kastellet blev bygget færdig i 1664 af Kong Frederik III. www.forsvaret.dk

Det er en lille bog forsynet med en lang række særdeles flotte illustrationer, herunder blandt andet luftfotos fra en række af anlæggene. På side 57 har der indsneget sig en beskeden fejl: Den tyske 42-cm haubitz ”Tykke Bertha” var ikke opkaldt efter Krupp-værkernes ejer, men ejerens kone, Bertha Krupp von Bohlen und Halbach.

Efter et indledende kapitel beskriver bogen forsvarsbyggeriet i Danmark fremstillet kronologisk. Man begynder således med mosefund, spærringer til søs og vikingernes ringborge. Herefter middelalderens borge, som blandt andet var kongens magtsymboler. Med svenskekrigene fulgte i Danmark omfattende fæstningsbyggerier med bastioner, og de mange fine franske ord omkring fæstningsbyggeriet er forklaret for læseren. Dernæst følger skanserne fra englandskrigene og derpå skanserne fra de to slesvigske krige. Beretningen om Københavns befæstning i slutningen af 1800-tallet fortsætter med forsvarsbestræbelserne under Den første Verdenskrig og neutralitetsforsvaret i mellemkrigstiden. Sidstnævnte beskrivelse omhandler for eksempel Næstved Kaserne og Værløse Flyveplads. Herefter er det så det tyske byggeri fra 1940 til 1945, som jo var ret omfattende og som blandt andet resulterede i en lang række flyvepladser, hvoraf de fleste stadig er i brug. Den kolde Krig resulterede i mange kasernebyggerier, som var præget af stor hast og beskedne byggeomkostninger, og forfatterne nævner flyvestationer, luftværns- og luftvarslingsinstallationer, flådestationer, værksteder, minedepoter, ammunitionsdepoter, rørledninger og meget andet. Det er prisværdigt at Kulturarvstyrelsen har skaffet midler til bogen, og resultatet er blevet en smuk lille publikation, som styrelsen skal have ros for.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.4_2011.pdf

Del: