Historisk krigsvidenskabelig prisopgave 2018

I anledning af Det Krigsvidenskabelige Selskabs kommende 150-års jubilæums udskrives i 2018 en prisopgave:

Førstepræmie       8.000 kr.
Andenpræmie      4.000 kr.
Tredjepræmie       2.000 kr.
 

Opgaven skal afleveres d. 1. september 2018 og bliver bedømt til d. 15. oktober 2018. Den skal på en interessant og levende måde skabe overblik over et væsentligt aspekt af Selskabets virke gennem tiden, eksempelvis gennem et af følgende emner: 

 • Tendenser i dansk militærhistorie herunder i Militært Tidsskrifts artikler.
 • Fremtrædende personer involveret i Selskabet og forsvaret.
 • Tidsskriftets indhold af kritisk debat gennem tiden.
 • Selskabets præmieringer og medaljemodtagere.
 • Faser i Selskabets / tidsskriftets historie.
 • Selskabets indflydelse på forsvaret.
 
Hvem kan indlevere prisopgaven
Besvarelser kan have en eller flere forfattere, der skal være studerende, på en dansk uddannelsesinstitution eller have været det i 2017. Historiestuderende er den primære målgruppe, men studerende ved andre uddannelser kan også indlevere. (I 2019 udskrives prisopgaver inden for teknologi, og i 2020 inden for samfundsfag).
 
Prisopgaven kan være skrevet alene til Det Krigsvidenskabelige Selskab eller bygge på en
opgave fra 2017 eller 2018 tilpasset prisopgavens format. 
 
Krav til besvarelserne
 • Omfanget er min. 15 normalsider (ekskl. noter, litteraturliste og bilag).
 • Besvarelsen skal være styret af en eksplicit formuleret problemstilling.
 • Besvarelsen skal bygge på et bredt udvalg af kilder, heriblandt Selskabets hovedudgivelse Militært Tidsskrift, der er udkommet siden 1871.
 • Opgaven skal være fuldt udstyret med henvisninger til anvendte kilder og sekundærlitteratur, og disse skal være i Chicago-stilen.
Bedømmelseskomite
 • Formanden for Det Krigsvidenskabelige Selskab
 • Niels Bo Poulsen, ph.d., chef for Institut for Militærhistorie og Krigsteori ved Forsvarsakademiet
 • David Vestenskov, redaktør Krigsvidenskab.dk
 • Jeppe P. Trautner, ph.d., tidl. redaktør for Militært Tidsskrift
Formalia
 • Tilmelding til prisopgaven på redaktion@krigsvidenskab.dk løbende. Sidste tilmeldingsdato er d. 30. juni 2018.
 • Spørgsmål rettes til redaktion@krigsvidenskab.dk.
 • Prisopgaven sendes i PDF-format til redaktion@krigsvidenskab.dk senest den 1. september 2018.
 • Alle bidragende modtager komiteens bedømmelse senest 15. oktober 2018.
 • De vindende deltagere belønnes ved prisoverrækkelse i forbindelse med et af Selskabets arrangementer i vinteren 2018-2019.
 • Præmierede besvarelser publiceres i Militært Tidsskrift og på Krigsvidenskab.dk.

Del: