Hezbollah: A short history

Anmeldt af Salem B. S. Dandan

Augustus Richard Norton.”Hezbollah: A short history Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 5. Oplag, 2009, 216 sider.

 

Foto: www.alibris.com

Professor Augustus Richard Norton, fra Boston University, er tidligere officer i den amerikanske hær, FN-observatør og professor ved West Point. Norton har i næsten tredive år studeret Sydlibanon og derved opnået stor indsigt i området og dets befolkning. Det er dette dybdegående førstehåndskendskab, Norton lægger til grund for denne bog..

Bogen tager afsæt i ønsket om at punktere den stereotype opfattelse af Hizbollah som endimensionel terrorbevægelse, som Norton mener hersker i USA og Israel. Der tegnes i stedet et billede af en organisation, der er mere nuanceret og pragmatisk. I bogen skitserer Norton den historiske baggrund såvel som de politiske, sociale og kulturelle aspekter af Hizbollah. Organisationens succes skyldes ifølge Norton, Hizbollahs formåen til at kombinere shiitisk selvopfattelse med libanesisk nationalisme. Denne kombination har muliggjort en appel, der bryder de sekteriske skillelinjer i Libanon. Hizbollahs tilblivelse tilskriver Norton den politiske uretfærdighed, der er indlejret i forfatningen, kombineret med Den Libanesiske Borgerkrig og den israelske besættelse fra 1984 til 2000.  Fra Hizbollahs tilblivelse beskrives, hvordan organisationen forandrede sig fra at være en iransk sponsoreret terrorgruppe til at blive en omfattende politisk organisation med et vidtrækkende socialt fundament. Denne udvikling betragter Norton som igangværende, men hvor han i bogens 1. oplag fra 2007 var præget af forventninger om en fredelig transformation, byder dette opdaterede 5. oplag på lidt mere forbehold i efterordet.

Bogen giver en generel forståelse for Hizbollahs rolle i Libanon, og Nortons spændende sprog og brug af førstehåndsberetninger er med til at berige læseoplevelsen. Til tider synes bogen dog mere at omhandle de libanesiske shiitters historie end Hizbollahs, hvilket kan forekomme besynderligt bogens titel taget i betragtning. Norton formår at kæde de historiske tråde sammen til et nuanceret billede af Hizbollah og organisationens baggrund. I bogen bruges der en del kræfter på at tilskrive organisationens terroraktiviteter til den iranske ”hovedsponsor”. Dette valg synes at fornægte aspektet af organisationen som en terrorbevægelse, der ellers er relativt velkendt.  Alt i alt giver Nortons lille bog imidlertid en grundlæggende indsigt i Hizbollah og en bedre forståelse for politik i Mellemøsten.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.3_2011.pdf

 

Del:

Emneord