Heigls Taschenbuch der Tanks, Teil I: Das Wesen der Panzerkraft-Fahrzeuge - Panzererkennungsdienst A-F - Boganmeldelse

Heigls Taschenbuch der Tanks, Teil I: Das Wesen der Panzerkraft-Fahrzeuge - Panzererkennungsdienst A-F. Genoptryk J. F. Lehmanns Verlag, München 1970, 340 sider, 306 billeder og 61 tavler, DM 42,-.

Meget apropos Douglas Orgills analyse af kamp vogns våbnets historie (omtalt i nr. 11/1970) foreligger nu et genoptryk af første del af den østrigske major, dr. tech. Fritz Heigl’s oversigt fra 1934 over datidens kamp- og panservogne. Heigl udgav sin første oversigt af denne art i 1926, og efter hans død videreførtes arbejdet af fire af hans medarbejdere.
Håndbogen omfatter ialt tre bind, hvoraf I og II indeholder almindelig gennemgang af de pansrede kampkøretøjers udviklingshistorie og data for de i de enkelte hære på det pågældende tidspunkt anvendte køretøjer. III del behandler de taktiske og tekniske erfaringer fra 1. verdenskrig og fra troppeforsøg i tiden derefter. Det her foreliggende bind er opdelt i to hoveddele. Første del behandler panserkøretøjernes væsentligste kendetegn, såsom hastighed og terrængående evner, kraftoverføringssystemer, motorer, pansring, bestykning m.v. Bogens anden hoveddel giver panserkendingso ver sigter land for land i alfabetisk orden fra Afghanistan til Frankrig. I denne oversigt fylder Danmark tre sider. Det anføres, at man kun råder over få panserkøretøjer, herunder et selvproduceret kommandokøretøj på et almindeligt civilt chassis. Endvidere at der afholdes forsøg med en Vickers-Carden-Loyd kampvogn og med den lette kampvogn Fiat T 3000 B, samt at den svenske lette panservogn, Landsverk 185, er til troppeforsøg og påregnes indført. Endelig oplyses det, at der som trækkraft for 10,5 cm og 15 cm kystskyts anvendes Triangel-Zugmaschine, system Kombeck 1931.

K. V. Nielsen

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_99_aargang_dec.pdf

Del: