Grænsestriden Kina - Sovjet - boganmeldelse

Det udenrigspolitiske Selskabs udenrigspolitiske skrifter, serie 9 nr. 1/1970. Det danske Forlag. 30 sider. Kr. 7,50.

De døgnaktuelle begivenheder på den internationale politiske arena har oftest deres rod i historiske forudsætninger. Det er derfor en god idé, at Det udenrigspolitiske Selskab udgiver en række pjecer, gennem hvilke man kan få et overblik over baggrunden for denne eller hin internationale konflikt. Den seneste pjece i denne serie, »Udenrigspolitiske skrifter«, omhandler baggrunden for grænsestridighederne mellem Sovjet og Kina. Den giver en kort og overskuelig indføring i konfliktens dybereliggende årsager: Først og fremmest ønsker kineserne at frigøre sig fra Moskvas dominans. Dernæst ønsker de at dominere verdensrevolutionen. Hertil kommer så, at skellet mellem Sovjet og Kina er vokset trods den oprindelige fælles ideologiske basis. Men vigtigst er, at Rusland i tsartiden gennemførte en ekspansion mod øst, der bragte millioner af kvadratkilometer af det gamle kinesiske kejserrige under russisk styre. Desværre gør forfatteren sig skyldig i en unøjagtighed allerede på første tekstside, når han hævder, at Lenin under 2. Internationale foreslog, at Sovjetunionen allierede sig med de borgerlige nationalistiske kræfter i kolonierne og derved kom i modsætningsforhold til den indiske delegerede, N. M. Roy. Det foregik på den 2. Komintern kongres i juli 1920. Allerede i 1915 havde Lenin erklæret 2. Internationale for uanvendelig, og efter oktoberrevolutionen i 1917 oprettedes i marts 1919 på Lenins initiativ den 3. Internationale eller Komintern.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_99_aargang_okt.pdf

Del:Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.