The Gothic War – Rome’s Final Conflict in the West

Anmeldt af Poul Grooss

The Gothic War – Rome’s Final Conflict in the West” af Torsten Cumberland Jacobsen. Udgivet af Westholme Publishing, Pensylvania i 2009. ISBN 978-1-59416-084-4. 371 sider illustreret. Pris $26.

Foto: Saxo.dk

Denne bog er ganske usædvanlig på mange måder. Den har en dansk forfatter, men er udgivet på engelsk på et amerikansk forlag. Den omhandler en periode, som de fleste læsere nok vil betragte som ovre i noget af det mere dunkle. Hovedpersonen er en general eller feltherre, som nok er relativ ukendt, men som burde hyldes som en af historiens største feltherrer. Endelig er forfatteren ansat i det danske forsvar.

Bogen er skrevet af kontorchef Torben Cumberland Jacobsen, som er chef for ledelsessekretariatet i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Han er historiker med en fortid som museumsinspektør på Tøjhusmuseet.

Bogen foregår i midten af det 6. århundrede, hvor kejseren af Det østromerske Rige i Konstantinopel søger at generobre en del af det tabte rige, nemlig den del af Det vestromerske Rige, som var gået tabt til invaderende barbarer. Her er det først og fremmest Østgoterne, der er tale om, og selve goterkrigen varede fra 535 til 555 efter Kristi fødsel.

For at sætte scenen giver forfatteren i sin indledning en fin oversigt over udviklingen i hele området. Han bringer en række kort med de gamle betegnelser på de større bebyggelser, og alene kortene er en fornøjelse at studere. Læseren skal også have en baggrund for hærstyrkernes organisation, udrustning og træning. Hermed introduceres læseren til infanteriet og dets våben, hvorledes ryttersoldater med buer langsomt overtager deres rolle, hvorledes det daværende artilleri med blider og andre former for ”tunge våben” benyttes.

Endelig er der bag i bogen et appendiks med en række korte oversigter over blandt andet Belisarius’ og hans modstanderes hære:

·         Soldater, udrustning og taktik,

·         datidens krigskirurgi/sanitetstjeneste med relativt avancerede resultater,

·         flådens betydning, herunder organisering af logistikken,

·         befæstninger og belejringer,

·         opbygningen af et romersk regiment,

·         opbygningen af en romersk lejr og

·         rekrutteringen.

Selv om der normalt ikke drives historieforskning i dette tidsskrift, så er denne bog interessant ud fra flere synsvinkler. Hovedpersonen er feltherren Belisarius, som godt kunne gøres til genstand for et studium i forbindelse med undervisning i ledelse. Han var en dygtig og respekteret leder og afholdt af soldaterne. En del af hans egne generaler var dog af tvivlsom loyalitet, præget af jalousi og grådighed. Under et felttog i Italien, som varede i mere end fem år, stod han i spidsen for en hær på ca. 5.000 mand. Hans modstander rådede over en hær på 150.000 mand, men i kraft af strategisk sans, overblik, dygtigt lederskab, taktik og chefvirke var det alligevel Belisarius, som gik sejrrigt ud af konflikten. At det ikke altid var lige nemt at være hærfører – også dengang – fremgik af et brev fra Belisarius til kejser Justinian i Konstantinopel, her citeret ordret fra bogen: ”We have arrived in Italy, most mighty emperor, without men, horses, arms, or money, and no man, I think, without a plentiful supply of these things, would ever be able to carry on a war.”

For de fleste læsere er forholdene i Det østromerske Rige i det 6. århundrede formentlig ikke kendt i detaljer, men denne bog trækker på en lang række af de relativt mange til rådighed værende kilder. Hovedkilden er historikeren Procopius, som følger Belisarius på hele felttoget. Bogen er forsynet med relevante kort og angivelse af såvel gamle som aktuelle stednavne. Herudover er der en kronologi med de vigtigste årstal, en kommenteret kildefortegnelse med samtidige og moderne kilder samt indeks. Desuden er den forsynet med en lang række udmærkede illustrationer, herunder kampopstillinger under nogle af slagene.

Og så er der selvfølgelig en meget aktuel pointe i bogen. Hvis man ikke har Sicilien, kan man ikke påvirke situationen i Libyen!

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.3_2011.pdf

Del: