Geschichte des europaischen Kriegswesens, Teil I.

Forfatter: Theodor Fuchs: Geschichte des europaischen Kriegswesens, Teil I. J. F. Lehmanns Verlag, München 1972. 272 sider, ill. DM 20,-.

I serien »Truppendienst Taschenbuch« foreligger nu første del af denne lille, men indholdsmæssigt meget fyldige, krigs- historie, dækkende perioden fra Oldtiden til begyndelsen af de stående hæres periode, eller omsat til slaghistorien fra Marathon til Liitzen. Forfatteren har imidler* tid rettelig ikke lagt vægten på slaghistorien, men tværtimod søgt at belyse den indbyrdes sammenhæng, der har været - og er - mellem den politiske, den mili- tær-teknologiske og den samfundsmæssige udvikling. Herved fremstår et klart og overskueligt billede af, hvorledes skiftende samfund gennem tiderne har tilvejebragt militære styrker, og hvorledes de taktiske doktriner har ændret sig og udviklet sig i overensstemmelse med de militær-teknologiske muligheder og de samfundsmæssige betingelser. 
Bogen er rigt forsynet med illustrationer, der støtter denne beskrivelse, samt med overskuelige kort over de slag, der illustrerer udviklingen. Det er en meget anbefalelsesværdig lille håndbog, hvis fortsættelse må afventes med interesse.
 
K.V. Nielsen.
 
PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_101_aargang_okt_1.pdf
 

Del: