Generalforsamlingen for Det Krigsvidenskabelige Selskab 2017

Det Krigsvidenskabelige Selskab afholdte d. 7. maj 2018 sin årlige generalforsamling på Svanemøllens Kaserne. Generalforsamlingen bød på præmiering af bedste artikler på Krigsvidenskab.dk i det forgangne år, en stor udskiftning i bestyrelsen samt et besøg fra Forsvarschefen.

Formand og nyligt afgået Chef for Forsvarsakademiet, Kontreadmiral Nils Wang kunne byde velkommen til et flot fremmøde. Det første punkt på dagsordenen var, at belønne de bedste artikler som er publiceret på hjemmesiden i 2017 samt som noget nyt en præmiering af det bedste MMS-speciale fra 2017/2018.

Prisen for bedste almene artikel blev tildelt til Oberst Susanne Kiholm Lund for hendes glimrende og relevante artikel: Udviklingen og anvendelsen af dansk forsvars landmilitære doktrin (som kan findes her: https://krigsvidenskab.dk/udviklingen-og-anvendelsen-af-dansk-forsvars-landmilitaere-doktrin).

Prisen for årets bedste peer-review artikel blev givet til Troels Dahlgaard Astrup for hans oplysende og diskuterende skrivelse: Fjendeopfattelsens mangfoldighed – Fra Green Zone til København (som kan findes her: https://krigsvidenskab.dk/fjendeopfattelsens-mangfoldighed-fra-green-zone-til-koebenhavn). 

Tidligere har Selskabet givet en pris til bedste specialeafhandling blandt stabskursister, men grundet omorganiseringen af Forsvarets uddannelser gives denne nu til bedste speciale på Forsvarsakademiets Masteruddannelse i Militære Studier (MMS).
Denne vandrepræmie og dermed prisen for årets bedste MMS-speciale blev givet til Oberstløjtnant af Reserven Bo Steenhus for hans historiske speciale: Rusland og Kina – nutidens pendant til Centralmagterne forud for Første Verdenskrig.

På vegne af redaktionen og bestyrelsen ønskes alle tre skribenter stort tillykke.

Den ordinære generalforsamling blev som vanligt indledt med formandens beretning. Her slog formanden fast, at omdrejningspunktet for foreningens arbejde i stadigt stigende grad er hjemmesiden, hvilket også var en ambition, da Selskabet iværksatte digitaliseringsprocessen i 2013. Den proces vurderes nu at være gennemført, og til bestyrelsens glæde er der en generelt stigende aktivitet, eksemplificeret ved artiklen: Hærens Korpsånd (som kan findes her: https://krigsvidenskab.dk/haerens-korpsaand), som er blevet tilgået 1658 gange.

Redaktionens introduktion af peer-review artikler har hævet hjemmesidens faglige niveau, og dermed også haft en afsmittende effekt på Krigsvidenskab.dk’s profil, hvilket har resulteret i en stigning i uopfordrede indleverede artikler. Endvidere er formatet ’observation’ introduceret, hvilket omfatter en kort artikel indeholdende kortfattede betragtninger, som kan åbne for debat og inspirere til nye undersøgelser. Dette format mangler for alvor at blive taget i brug. Derfor opfordrer jeg Selskabets medlemmer til at anvende formatet og sprede budskabet i jeres respektive netværk. Generelt skal der lyde en stor tak og ros til anmeldelsesredaktør Simon Papousek, der endnu engang i det forgangne år har sikret en lind strøm af interessante og relevante anmeldelser på hjemmesiden.

Digitalisering af Militært Tidsskrift var også et væsentligt punkt i beretningen, og her kunne formanden berette at årene 1970 til 2014 er nu digitaliseret og tilgængelige for medlemmer via hjemmesiden. Næste skridt i digitaliseringen bliver at nå hele vejen tilbage til den første udgivelse i 1871, og det er Selskabets ambitionen at få scannet alle artikler i løbet af 2018 og efterfølgende arbejde med en platform, således at en søgbar og brugervenlig database er klar til Selskabets jubilæum i 2021.  

Formanden præsenterede endvidere et nyt tiltag i form af en årlig prisopgave. I første omgang vil denne være af historisk karakter og den henvender sig til studerende, som gerne vil publicere relevant indhold for Selskabets medlemmer. Dette vil være den første af flere prisopgaver, som årligt vil lægges op på hjemmesiden. Via hjemmesiden kan man finde krav til indhold og rammer (information om prisopgaven kan findes her: https://krigsvidenskab.dk/historisk-krigsvidenskabelig-prisopgave-2018).

Slutteligt takkede formanden foreningens støttemedlemmer, som i det forgangne år var blevet inviteret til middag i Søe-Lieutenant-Selskabet, hvor Forsvarschef General Bjørn Bisserup deltog.

Generalforsamlingen blev afsluttet med valg nye bestyrelsesmedlemmer. Her måtte bestyrelsen sige farvel til: Formand og Kontreadmiral Nils Wang, Generalmajor Kenneth Pedersen, Kaptajn Bob Ishøj Fagerholt, Specialkonsulent Thomas Nissen og seniorrådgiver Viggo Lemche – en stor tak til dem! 

Bestyrelsen indstillede fem nye medlemer, hvilket – såfremt den konstitueres – vil give den nye bestyrelse følgende sammensætning: Kontreadmiral Henrik Ryberg, Generalløjtnant Michael Lollelsgaard, Kontreadmiral Torben Mikkelsen, Major Esben Salling Larsen, Major Jonas Vøg Andersen, Oberstløjtnant Jacob Barfoed, Kaptajn Alexander Peter Tetzlaff, Studielektor Jeppe Plenge Trautner, Oberstløjtnant Steen Wegener, Kaptajn Kristian Soelberg, Kaptajn Jakob Clod Asmund og Kaptajnløjtnant Peter Højgrav. 

Ved et kommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen blive konstitueret, og der vil blive valgt ny formand ved samme lejlighed.

Efter den ordinære generalforsamling var der en bid mad og foredrag fra Forsvarschef, Bjørn Bisserup omkring Forsvarsforliget 2018-2023.

Tak til alle for en god aften!

De bedste hilsner

David Vestenskov
Redaktør
Krigsvidenskab.dk

Litteraturliste

Del: