Gamle København – flere historier og fotos fra en svunden tid

Anmeldt af Poul Grooss

”Gamle København – flere historier og fotos fra en svunden tid” af Jørgen Larsen. Udgivet af Gyldendal den 17. oktober 2011. 200 sider illustreret. Pris kr. 299,95 (vejledende).

Foto: Saxo.com

Læsere af Berlingske Tidende har i årevis kunnet glæde sig over Jørgen Larsens historiske klummer. Sidste år udkom hans første bind (anmeldt i Militært Tidsskrift Nr. 1/2011), og her forligger fortsættelsen med i alt 73 små, interessante og vittige indlæg om Københavns historie. De er alle ledsaget af historiske fotografier.

En del af historien omhandler selvfølgelig byens militære anlæg så som Københavns befæstning, voldene, de militære vagter, Holmen, Nyboder og meget mere. Især voldene spiller en rolle, for da de omsider bliver opgivet som militært betydningsfulde områder, eksploderer byen ud over de gamle volde. Hermed får man også fortalt baggrunden for tilblivelsen af det moderne København.

Tager man bogens rækkefølge er blandt andet følgende emner behandlet, som på en eller anden måde har relation til de daværende militære styrker:

·         Nedlæggelsen af den militære vagt på Vesterport i 1856,

·         Opgivelsen af de militære volde omkring byen,

·         Gammelholm og Nyholm,

·         ”Det andet Christiansborg” og branden i 1884,

·         Københavns befæstning fra 1886 og

·         Admiral Niels Juels palæ på Kongens Nytorv.

Forfatteren bemærker i disse forbindelser, at udbygningen på den anden side af voldene, på det nuværende Østerbro og Nørrebro, tog uforholdsmæssig lang tid, fordi hæren havde retten til at godkende alt byggeri. Her måtte kun bygges træhuse, som kunne nedbrændes i en fart, så skudfeltet var frit. Endvidere at Niels Juel var blevet en holden mand, fordi kongen skulle betale en vis del af den svenske flådes værdi. Den engelske gesandt (ambassadør) indberettede, at admiralen boede bedre end landets enevældige konge. Det er den bygning på Kongens Nytorv, som i dag huser den franske ambassade. Endelig skriver han, at da Venstre ikke ville yde noget til Københavns befæstning, så dannede forsvarsvennerne, som støttede Højre, foreningen ”Den frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme”.

Klummerne er korte, selvforklarende og meget humoristiske. Mange af forfatterens historier er tankevækkende, og han har en dyb indsigt i emnet.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.4_2011.pdf

Del:

Emneord