Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle 1965 - 1990

Anmeldt af Poul Grooss

Af Tom Wismann. Udgivet af Steele & Stone Publishing i maj 2013. Bestilles via e-mail twismann@gmail.com eller tlf. 2287 2029. 46 sider i stort format, illustreret. Pris kr. 120 + forsendelse.

Her beskrives konstruktion og bygning af Søværnets to store, nye fregatter, som løb af stabelen på Helsingør Skibsværft i 1965 med tre og en halv måneds mellemrum. Forfatteren giver en udmærket beskrivelse af baggrunden for bygningen af skibene. Den ene blev bygget for danske midler, den anden var en gave under våbenhjælpen fra USA.

Maskineriet var udsædvanligt, idet skibene var de første større skibe med gasturbiner, og det blev studeret af andre flådemyndigheder. Forfatteren gennemgår de komplicerede gearsystemer og skruebladene, som kunne vendes. Herefter beskrives fregatternes våbensystemer, som midt i skibenes levetid blev ændret til også at omfatte sømålsmissiler og luftmålsmissiler. Fra operationsrummet – eller O-rummet – skulle alle disse komplicerede systemer kunne betjenes, og herfra skulle man kunne give skibschefen eller styrkechefen et overblik over den operative situation.

Der er også blevet plads til at beskrive hændelsen omkring ”hovsa-missilet” fra 1982, dagliglivet om bord i fregatterne, de særligt minderige togter, tjenesten i Standing Naval Force Atlantic og meget andet. Bogen indeholder en kort beskrivelse af de to fregatters ”levnedsløb”, og der er lister over skibscheferne. Endelig er der kopi af Orlogsværftets datablad med de tekniske oplysninger. Bogen er nr. 11 i serien ”Flådens skibe”, og den er forsynet med en lang række gode fotos og skibstegninger.

Del: