Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste

FÆLLESSTYRELSEN: Ledreborg Allé 18, Gentofte. Telf. GE 560.

Fællesstyrelsens post girokonto nr. 206.

Foreningens samlede regnskab for 1964

Af den for Fællesstyrelsen opførte sum er kr. 12.095,40 dels indbetalt af kredsene (som Fællesstyrelsens andel af kontingent og som betaling for Militært Tidsskrift) og dels til kredsene (som Fællesstyrelsens tilskud til virksomheden og til Militært Tidsskrift). For at vise foreningens virkelige indtægt og udgift må de nævnte kr. 12.095,40, der således er opført i såvel kredsenes som i Fællesstyrelsens regnskab, atter fradrages, den samlede indtægt + kassebeholdning bliver da

PDF med orginialudgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:

PDF icon foreningen_af_officerer_udenfor_aktiv_tjeneste.pdf

Litteraturliste

Del: