For flaget og Danmark

Forfattere: Søren Nørby og Jakob Seerup
Diverse: Udgivet af Forsvarsakademiet, 240 sider, rigt illustreret, hardback, pris: kr.300.

Anmelder: Steen Schøn

Lad det være sagt med det samme: Vi har her at gøre med et opslagsværk, der både kan læses fra ende til anden, men som også i høj grad kan bruges til at finde rundt i de begivenheder, der tilsammen udgør en stor del af det fundament, Søværnets historie hviler på.

Forfatterne Søren Nørby og Jakob Seerup vil sikkert være kendt af de fleste med bare en overfladisk interesse for dansk søfart fra 1700-tallet og frem til i dag, som både utroligt produktive og vidende eksperter på det sømilitære område.

Bogen er bygget op omkring små indlæg, ordnet efter dato, omhandlende de enkelte begivenheder i Søværnets 500 år lange historie. Her kan man læse om så forskellige emner som den danske sejr ved Øland den 30. maj 1564 til oprettelsen af Søværnets Flyvetjeneste den 1. februar 1962. En fin lille detalje er i øvrigt markeringen af de dage, der er officielle flagdage med et lille splitflag ud for teksten. Derudover indeholder bogen en række længere afsnit om diverse sømilitære historiske temaer, der i høj grad er med til at danne en forståelsesmæssig ramme for læsningen, for de som ikke måtte være helt inde i alle aspekter af Søværnets virke i fordums tider. Afsnittene omhandler Danmarks Krige 1510-2012; Kampen til søs; Søsætninger, Kunsten at finde vej til søs, Flådens København; Monumenter, mindesmærker og krigergrave; Flådens uniformer og medaljer; Uddannelse, rang, titler og udnævnelser gennem tiderne; Fra træ til stål og fra sejl til damp; Flådens traditioner samt Signalering og kommunikation til søs. Derudover findes en oversigt over alle de mennesker, der har mistet livet under deres tjeneste for flaget og Søværnet. En meget smuk gestus. Bagest i bogen findes en oversigt over indholdet år for år, en meget omfattende litteraturliste samt et skibs- og personindeks.

Bogen er gennemillustreret med over 300 billeder i en flot kvalitet og selvom en erfaren læser af dansk marinehistorie nok vil kunne genkende en del af dem, er der også illustrationer her man ikke har set tit eller overhovedet før. I det hele taget løfter de mange illustrationer fortællingerne og gør dem nærværende og billedteksterne bruges ofte på glimrende vis til at fortælle små ekstra historier. 

Faren ved et opslagsværk der er ordnet efter dato er naturligvis, at kronologien kan virke lidt forvirrende på nogle, men i de fleste tilfælde er der krydsreferencer til beslægtede opslag i de enkelte opslag. De enkelte historier er skrevet i et kort og koncist sprog og dermed er der blevet plads til mange fortællinger. Ulempen er måske, at de ikke er udpenslet så meget. Når man først har fattet interesse for en begivenhed, vil man have mere!  For eksempel blev min nysgerrighed vagt da jeg læste om orlogsskibet Indfødsrettens forsvinden med sin 560 mand store besætning i 1784. Eller for nu at tage noget mere nutidigt, Esbern Snares kampe mod pirater i 2011.  Det er en svær balancegang, men man kunne have overejet at skære lidt i antallet af markerede dag for at give lidt mere plads til de tilbageblevne. Forfatterne skriver også selv i forordet til bogen, at det er et åbent spørgsmål hvorvidt årsdagen for søslag og træfninger under Store Nordiske Krig stadig vil være relevant at nævne om 100 år. Med det in mente, kunne man måske allerede nu have vovet at sløjfe et par af historierne om træfninger under kanonbådskrigen. Alt i alt er det dog kun en mindre anke, og kan man slet ikke styre sin iver efter mere marinehistorie, kan man jo gå på jagt efter mere læsestof i litteraturlisten.

Som opslagsværk og som et godt sted at starte hvis man vil snuse lidt til epoker og begivenheder i historien, man måske ikke kender så godt, kan bogen varmt anbefales. Både til alle der har interesse for Søværnet og til den historisk interesserede læser uden for værnet. Historien om vore søstridskræfter og slagene til søs er ikke kun militær søfartshistorie men også historien om Danmark.

 

 

 

 

 

 

Del: