Før Løvet Falder – 1. Verdenskrig 1914-1918

Anmeldt af Adam Steen Petersen, Cand. mag. i historie.

Af Birgitte Thomassen Udgivet af Frydenlund i 2014, 1. udgave, 1. oplag. 256 sider. ISBN 9788771183696. 299,- kr.

 

 

Foto: frydenlund.dk

Bogens helt store force er især dens indledende gennemgang af de mange komplicerede og skiftende alliancer, småkrige og konflikter fra afslutningen af Napoleonskrigene og frem til Verdenskrigens udbrud. En sådan gennemgang er velkommen og nødvendig for fuldt ud at forstå krigens ophav og karakter. Her understreger Thomassen kort og præcist krigens ”tråde” til tidligere konflikter, således at dens ophav i højere grad tydeliggøres. Samtidig rettes perspektivet ikke kun imod de indre europæiske forhold men inkluderer også Rusland/Japan og Afrika. Hermed ses det globale perspektiv også, om end Thomassen desværre ikke følger tilstrækkeligt op på dette i de senere afsnit om krigens forløb.

Herefter er scenen sat til en gennemgang af krigen. Bogen behandler krigen på de forskellige europæiske fronter med nedslag på offensiver og strategier. Dette følges op af forskellige afsnit bl.a. om livet ved fronten, desertering og revolution, hjemmefronten, mindekultur og Danmark og 1. Verdenskrig. Dette er som sådan ikke ”originalt”, i det det er set før bl.a. hos Nils Arne Sørensen i ”Den Store Krig” (2006, 2014). Thomassens styrke er imidlertid, at hun gennemgår dette på væsentlig færre sider end Sørensen, hvilket nok vil appellere til nogle læsere. Fokus på krigens eftervirkninger fylder meget og er yderst relevant, om end dette også er set tidligere. 
Bogens tematiske opdeling gør, at gennemgangen af krigen og dennes afslutning kommer før afsnit omhandlende livet ved fronten. Dette virker ikke helt hensigtsmæssigt, men må have været forfatterens foretrukne tilgang. Thomassen inkluderer derudover forskellige små interessante detaljer med diverse ”bonusinformationer” der har tråde til i dag, hvilket herigennem bidrager til en interessant læseoplevelse
Bogen er meget flot illustreret og har en del fotos taget af både soldaterne og forfatteren selv. Sammen med kortene, som er nødvendige hvis man ikke er velbevandret i den franske og østeuropæiske geografi, bidrager disse også til at give læseren et ganske godt overblik over den europæiske krigsskueplads.

Hvis man har læst danske værker som ”Den Store Krig”, ”Danskere på Vestfronten” og ”Sønderjyderne og Den Store Krig”, vil man ikke finde noget nyt i Thomassens værk. Med Thomassens baggrund som gymnasielærer virker bogen oplagt til brug for undervisere i denne periode om end en sådan intention ikke fremgår af forordet. Som en kort og informativ gennemgang af 1. Verdenskrig i Europa er det derfor en fin bog, der relativt godt dækker et stort og vanskeligt emne. Det er rart at se endnu et bidrag til den dansksprogede historieskrivning om Urkatastrofen.

 

Kommentarer

1

Del: