FLY contra MISSILER

Oberstløjtnant S. Brynel, Flyvevåbnet, beskæftiger sig her med spørgsmålet om, hvorvidt missiler vil kunne løse en række opgaver som traditionelt er løst af bemandede fly.

Fly besidder udmærkede egenskaber, bl.a. hurtighed og smidig anvendelsesmulighed samt stor slagkraft. MEN de er dyre — meget dyre, både i anskaffelse som våbenplatform og ved anskaffelse af tidssvarende våben til flyene. Anti-fly-våbnene (kanoner og missiler) er særdeles effektive, og det bliver stedse vanskeligere at trænge igennem modstanderens afværgeforanstaltninger for med fly at tilintetgøre et mål. Anvendelse af fly til støtte for hæren og søværnet og mod en modstanders bagland vil derfor være forbundet med betydelig vanskelighed og usikkerhed.

Den meget betydelige pris på fly i forbindelse med anti-fly-våbnenes effektivitet bør lede til overvejelser vedrørende muligheden for at omgå et eller begge disse problemer. Anvendelse af missiler i stedet for fly vil formentlig være løsningen — i hvert fald m.h.t. løsning af visse opgaver. Støtte til hæren vil kunne gennemføres med jord-til-jord missiler, bl.a. LANCE. Dette missil har en rækkevidde på ca. 135 km, og det vil — med forskellige konventionelle sprængladninger — kunne anvendes mod: Personel, pansrede køretøjer, kampvogne, bunkers, befæstede stillinger, kamp- vognskoncentrationer, samt endvidere til udlægning af minefelter/-om- råder. 4 stk. LANCE-launchere med affyringsudstyr koster ca. 35 mio dollars, og et missil koster ca. 55.000 dollars. Belgien, Holland og Israel har bestemt sig for at anskaffe dette missil for samtidig at kunne løse problematikken: Flyanskaffelsesomkostningerne, anti-flyvevåbnenes effektivitet og støtte til hæren. 

Flystøtte til søværnet vil til en vis grad kunne erstattes af landbaseréde overflade-til-overflademissiler (som f.eks. EXOCET, HARPOON m.fl. med lang rækkevidde og præcision) samt helikoptere til observation og kamp. Angreb mod en fjendes bagland vil kunne gennemføres med et nyt missil, Stifinder/Cruising Missil/Tomahawk, som egentlig er et lille førerløst fly, der kan programmeres til via forskellige kurser og i meget lav højde at ramme mål i indtil 800 km afstand fra affyringsstedet på jorden og i 2—3000 km afstand ved affyring fra fly. Pris ca. 3 mio kr. Foruden den meget lave pris opnås ved anvendelse af missiler i stedet for fly den betydelige fordel at råde over et våben, der kan indsættes, når og hvor det ønskes — uafhængig af vejrforhold og mørke. Det vil kunne indvendes, at Danmark jo har besluttet at anskaffe F-16, men dette fly vil formentlig med godt — måske endnu bedre resultat — kunne anvendes til at erstatte luftforsvarsflyet F 104 end jagerbomberen F 100.

Til de mange enige som til de evt. uenige læsere skal det til slut bemærkes, at hovedformålet med dette indlæg har været at pege på, at opgaver kan løses på andre måder end de én gang fastlagte. Fremtidige våbenanskaffelser bør mere vurderes udfra hvilket våben/våbensystem, der vil sikre det samlede forsvar med maksimal cost-effektivitet end ud fra hensyntagen til værnsbalance, opretholdelse af værnene i uændret form og størrelse samt andre ikke relevante faktorer. 

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra:
PDF iconmilitaert_tidskrift_107_aargang_jan.pdf

 

Litteraturliste

Del: