Finnish Soldier Versus Soviet Soldier

Forfatter: David Campbell

Anmelder: Simon Papousek

Forlag: Osprey Publishing
div: 80 sider; Illustreret; Pris: ca. 100,- kr. 

 

Anmeldelse

Det engelske forlag Osprey Publishing har siden 1970’erne udgivet bøger med udpræget militærhistorisk indhold. Primært er det titler inden for materiel, uniformer og strategi, kendetegnet ved korte og overskuelige fremstillinger med gode illustrationer og en klar og præcis tekst. De er opdelt i forskellige serier, hvoraf serietitlerne Men-at-Arms (primært uniformer og udrustning), Vanguard (materiel) og Campaign (slag) er de mest omfattende serier.

En af de nyeste serier de har lanceret er Combat. Her beskrives en bestemt krigs soldater og hvordan de kæmpede. Ved både at gennemgå træning, udrustning og organisation, eksemplificeres deres kampevne i slag og træfninger. Undervejs bliver læseren fornøjet med gode illustrationer, herunder de flotte farveplancher, der er blevet et varemærke for Ospreys udgivelser. De øvrige titler i Combat serien omfatter bl.a. verdenskrigene, Den Amerikanske Borgerkrig og Den Amerikanske Frihedskrig.

Finnish Soldier Versus Soviet Soldier begynder med en gennemgang af Vinterkrigens start og forløb. Dermed er scenen sat for et close-up på den finske og sovjetiske soldat. Her læser man, at den finske soldat var bedre udrustet til vinterkrig end sin sovjetiske modstander (i hvert fald i begyndelsen) og at den finske soldat tyede til guerilla-lignende kamp mod overmagten. Kendskab til natur, ski og terræn er ligeledes karakteristisk ved den finske soldat. Den sovjetiske soldat derimod var ringere udrustet og kampviljen og –evnen var i negativ grad præget af Stalins udrensning af militæret i tiden op til krigen mod Finland.

Derpå følger der gennemgang af træning, taktik og ledelse og endelig tre slag, hvori forskellen på de to soldater bliver fremlagt. Det er dels det store indledende slag i Taipale-afsnittet hvor Sovjet angriber Finland langs det Karelske Næs, Raate vejene hvor vi er tættere på soldaterne og endelig i en kamp om de finske forsvarsværker som kom til at bære navnet Mannerheim-linjen efter den finske øverstkommanderende. Altså tre forskellige situationer hvor den finske henholdsvis sovjetiske soldat agerer.

Selvom der kun er 80 sider at gøre godt med her, er det en meget fin introduktion til emnet og ikke mindst til Den Finske Vinterkrig. Bogen er udstyret med en litteraturliste med gode henvisninger, så nybegynderen kan sagtens starte her og læse sig tættere ind på denne, på mange punkter, dybt fascinerende krig. 

Del: