Log ind

Viking – Ran, ild og sværd

#

Titel: Viking – Ran, ild og sværd
Forfatter: Jeanette Varberg
Forlag: Forlaget Gyldendal
Diverse: 576 sider, rigt illustreret
Anmelder: Poul Grooss
Rating: 4

Forfatteren Jeanette Varberg er arkæolog, og hun arbejder til daglig på nationalmuseet. Hun er en dygtig formidler, og hun har grebet opgaven an på en lidt utraditionel måde. Hvor man traditionelt regner vikingeperioden fra den 8. juni 793 (angrebet på klostret i Lindisfarne på den engelske østkyst) og ca. 350 år frem, så ser hun perioden i et meget større perspektiv. Hun starter ved Det Vestromerske Riges sammenbrud, og hendes vikingeperiode strækker sig dermed omkring 800 år.

Bogen består af fire tidsopdelte afsnit. Det første afsnit ”Født af kaos” omhandler perioden fra år 300 til år 750. Perioden er præget af Det Vestromerske Riges sammenbrud og folkevandringstiden, og det er en nødvendig baggrundsfortælling. Det følgende afsnit hedder ”Nordens pirater” og omhandler perioden fra år 750 til år 900, hvor såvel handel med fjerne lande som pirattogter finder sted. Tredje afsnit, som omhandler perioden fra år 900 til år 1000 hedder ”Kampen om Hvidekrist”, som er vikingernes betegnelse for Jesus. Her beskrives baggrunden for kristendommens indførelse i Danmark og vikingernes relationer til de kristne stater i Europa. Sidste afsnit hedder ”Dragernes sidste dans over Nordsøen”, hvor de kæmpemæssige vikingeangreb i Vesteuropa langsomt klinger af, og man overgår til perioden med korstog. På samme tid døde handel og plyndringer i Østeuropa ud og blev erstattet af erobringsrejser rettet mod Jerusalem. Det er perioden fra år 1000 til år 1100.

Fremstillingen er kronologisk, og dermed får læseren som en sidegevinst hele udviklingen i Europa med. Det viser sig nemlig, at der måske har været mere international samhandel i perioden efter Romerrigets opløsning, end de fleste måske forestiller sig. Et gennemgående forhold til periodens kilder er, at man i Norden herunder Danmark ikke havde en skriftlig tradition, så kilderne – navnlig i vikingetidens begyndelse – er både få og udenlandske. De udenlandske kilder er ofte nedskrevet meget senere end begivenhederne fandt sted, eller også nedskrevet af personer, som var på meget lang afstand fra dem.

Da forfatteren ikke er historiker, men i stedet arkæolog, er hun i stand til at beskrive dagliglivet for vikingerne ret indgående på baggrund af hendes detaljerede kendskab til udgravninger. Hun bringer læseren igennem resultater af udgravninger, DNA-undersøgelser, kulstof-14 dateringer, dendrokronologi, strontiumanalyser og meget andet. Endelig er der endnu en sidegevinst ved at læse bogen, og det er måske politisk ukorrekt at nævne i den nuværende kønspolitiske situation. Den er skrevet af en kvinde, og det er lykkedes for forfatteren også at inddrage kvindernes forhold i vikingetiden, uden det går hen og bliver hovedtemaet. 

Der er en meget fin tematisk balance i bogen. Hun beskriver den overordnede magtpolitiske situation i Europa med udenrigspolitiske alliancer, kirkens indflydelse, truslen fra de muslimske hærstyrker samt handelspolitiske og økonomiske forhold. Tilsvarende redegøres for vikingernes situation med udbredt handel – og rene røvertogter. Når mændene var væk, overtog de stærke kvinder ledelsen på gårdene.

Bogen er rigt illustreret, og den er forsynet med særdeles flotte, relevante og detaljerede kommentarer til illustrationerne. Der er desuden gode kort over vikingernes egne riger og deres togter til fjerne lande. Hovedtemaet er vikingetiden, og det er ikke denne bog man skal købe, hvis man gerne vil bygge sit eget vikingeskib, men det er en fantastisk god bog, som giver en dækkende beskrivelse af hele vikingetiden. Der bliver redegjort grundigt for magtstrukturerne, herunder de danske konger, som hele tiden måtte rejse rundt i riget. Der er også en beskrivelse af vikingeborgene, som ifølge forfatteren kun havde betydning i en meget kort periode. Der er meget grundige forklaringer på ords oprindelse, stednavne, våben, smykker, penge, handelsbyernes udvikling og undergang og meget mere. 

Et lille citat fra bogens indledning er måske et meget godt udgangspunkt:

 ”I tiden efter Det Vestlige Romerriges undergang i folkevandringer og krige havde Skandinavien udviklet kongedømmer med deres helt egen krigerideologi og religion. Det vil sige, at de ikke kæmpede efter de kristne spilleregler på slagmarken og ikke rettede sig ind efter det kristne verdensbillede. Det rystede Europa, og de ubevogtede klostre var oplagte mål for et folk med et helt anderledes moralsk kompas end de kristnes. For vikingerne var det et liv med rigdom, held og en ærefuld død på slagmarken, som talte – ikke frelsen i det hinsidige”. (Bogens indledning) 

Modsat kristendommen var vikingernes idealer kongemagt, hedenske ritualer og krig. Harald Blåtands indførelse af kristendommen i Danmark var måske et smart politisk skaktræk. Hvis danerne blev kristne, så måtte den tysk-romerske kejser, som havde en noget større hær end Harald Blåtand, finde et andet angrebsmål som eksempelvis at kristne nogle af de slaviske stammer længere østpå.

Der er stor historisk interesse i øjeblikket blandt kunderne i landets boghandler, og læserne kan i deres søgen efter oplysninger om danskernes oprindelse måske i denne bog finde en rammende beskrivelse af vore forfædre. Om beskrivelsen stadig gælder, kan den enkelte læser gøre op med sig selv. Det er den arabiske forfatter al-Mas’udi, som efter et besøg i Norden omkring 890’erne, skrev følgende: 

”…I det ekstreme Nord…hvor solens indflydelse kun lindrer, og regionerne har rigeligt med kulde, fugt og sne, er folkene kendetegnet ved god fysik, ubehøvlet opførsel, langsom tale, skarpe tunger, lys hud, kraftigt kød, blå øjne, krøllet og rødt hår. Alle disse karaktertræk skyldes deres fugtige lande, og deres kolde natur opfordrer ikke til en stærk religiøs tro”. (Bogens note 324)

Bogen kan varmt anbefales til alle, som ønsker kendskab til vikingerne og ikke mindst viden om Danmarks allertidligste historie.

Poul Grooss,
kommandør, (pensioneret)

Boganmeldelse
Publiceret den 20. nov. 2019
Kommentarer i denne artikel: 0

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner