Log ind

Ved årsskiftet 1992-93

#

Retrospektivt betragtet fremstår 1992 som året for den massive indsættelse af danske styrker under FN. Ganske vist var den styrke, der indledningsvis blev udsendt til det tidligere Jugoslavien, kun den trediestørste, som Danmark har udsendt på én gang, men efterhånden som året gik, svulmede DANCONIUNPROFOR op til mere end 1100 mand, og herudover blev korvetten Niels Juel og transportfly indsat til støtte for FN i området. Aldrig før har det danske forsvar været så dybt og bredt involveret i en FN-operation. Dette synes afspejlet i det forsvarsforlig, der blev indgået den 13. november 1992. Heri bestemmes, at Danmark fremover vil forberede sig direkte på det almindelige ønske om at bidrage til en fredeligere verden ved at øremærke enheder til deltagelse i FN- eller CSCE- ledede operationer samt til at indgå i NATO's reaktionsstyrker. Trods nedskæringer og budgetreduktioner er dette sket under opretholdelse af forsvarets mest mobile enheder og materiel. Det må hilses med tilfredshed, at Danmark herefter dels vil kunne deltage i alle typer FN-operationer, dels kan markere sig med substantielle bidrag til såvel NATO's hovedforsvarsstyrker som reaktionsstyrkerne. Derved bevares den internationale indflydelse og mulighederne for at give personel og enheder en tidssvarende og relevant uddannelse. Forliget indeholdt imidlertid også en nedsættelse af længden af den første samlede tjenestetid for værnepligtige. Sammenholdes dette med de begrænsede driftsbudgetter, er der en risiko for enten en generel sænkning af det uddannelsesmæssige niveau eller en ensidig satsen på uddannelsen af de til international brug øremærkede enheder. Forsvaret bør ikke falde i nogen af de to grøfter. Som på det materielmæssige område må der på det personelmæssige område bevares en nogenlunde ens standard overalt i forsvaret. Vi kan hverken være tjent med, at vores øjeblikkeligt høje internationale anseelse forringes, eller med at vort forsvar opdeles i eliteenheder og andenrangsstyrker. Der må derfor i det kommende år lægges særlig vægt på at gøre uddannelsen så rationel og relevant som overhovedet muligt. Det krigsvidenskabelige Selskab vil søge at yde sit bidrag med ideer dertil i den kommende sæson. De bedste ønsker for 1993.

K.G.H. HILLINGSØ

Formand