Log ind

Ved årsskiftet 1986

#

1985 blev sikkerheds- og forsvarspolitisk et ejendommeligt år. På nogle områder oplevede vi markante begivenheder, på andre områder en markant mangel på begivenheder. Internationalt blev Gorbatjovs overtagelse af magten i Sovjetunionen og siden hen mødet mellem ham og Reagan de dominerende begivenheder. For mødets vedkommende havde forventningerne været små, så kun få blev skuffet over resultatet En dialog er imidlertid blevet genoptaget, og yderligere vigtigt er det, at der var enighed om at mødes igen. Det sidste vil utvivlsomt give impuls til mere iøjnefaldende fremskridt i samarbejdet mellem de to supermagter. Ellers kan det betyde alvorlige skår i de to topchefers prestige. Skulle en tredie international begivenhed drages frem, måtte det vel blive Sovjetunionens tilbagevenden til forhandlingerne i Geneve. Danske fodnoter bidrog ikke til denne udvikling. For dansk sikkerhedspolitik gav året kun få bevægelser. Og mange både her og i udlandet undrer sig. Det er naturligvis rigtigt, at et lille land kan have et forholdsvis stort behov for at markere selvstændige meninger og at betragte egen indflydelse på verdens gang gennem et forstørrelsesglas. Det må blot ikke udarte, så vi mister troværdighed. Vi er og bliver fast forankrede i den vestlige kulturkreds og i den vestlige økonomi, og vi står eller falder med vore allierede. Hvis man med denne erkendelse som det bærende grundlag kunne få genskabt en rimelig harmoni mellem regeringspartierne og socialdemokratiet på det sikkerhedsmæssige område, ville det styrke vor position og vor anseelse inden for alliancen. I hvert fald bør Moskvas bifald til vore fodnoter stemme os til eftertanke. Forsvarspolitisk famlede vi os på en række områder igennem året. Forliget, som blev indgået for IV2 år siden, er endnu ikke blevet endeligt fortolket Der hiev åbnet mulighed for tiltrængte materielanskaffelser. Men hvorledes blev udviklingen af vor primære ressource, personellet, varetaget? Uden at den selvfølgelige loyalitet over for lovlige myndigheder er blevet rokket, er frustrationer og utålmodighed vokset frem. At mange skal høres, mange spørgsmål besvares, mange interesser varetages, og at alle skal godkende, belyder, at afgørelser trækkes ud og trækkes ud. Betyder alt dette, at personellets arbejdsbetingelser og virkemuligheder forringes, kan skaden let blive langt større, end hvis en eller anden milliardinvestering glipper. For Selskabet blev årets vigtigste begivenhed den lovændring, som blev vedtaget på generalforsamlingen, og som åbnede Selskabet op for alle ofßcersuddannede. Det var en naturlig følge af den nye personellov, men også mere end det. Det var tillige et ønske om at skabe grundlag for øget aktivitet til gavn for medlemmerne og til gavn for forsvaret. Jeg håber, at mange nye vil reagere positivt på opfordringen til medlemskab. Kom til Selskabets foredrag, deltag i diskussionerne, læs vort tidsskrift og vær med i vore læsekredse. At Selskabets ældre medlemmer vil vise et endnu bedre eksempel end i 1985 er et af mine nytårsønsker. Opgaven for officerskorpset er andet og mere end at få et milliardbudget til at balancere. Med dette ønsker jeg Selskabets medlemmer et godt nytår.

O. R. H. Jensen