Log ind

Uren 2

#

Anmelder: Nils Ulrik Bagge.

Forfatter: Karen Schultz. 

Forlag: November.

År: 2019.

Sider: 308.

Vejl. pris: 230 kr.

Rating: 4

Uren 2 er det andet af fem bind om, hvordan et menneske bliver sig selv. Bindet kan læses for sig selv, og behøves ikke læses i sammenhæng med de andre bind. Det der gør det her bind særlig interessant for en militær læser er, at forfatteren her beskriver sit liv i perioden 1979 til 1984, hvor hun uddanner sig til premierløjtnant i hæren på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot, hvor hun er blandt de første kvinder i hærens kamptropper. Forfatteren har fortsat sin militære løbebane som linjeofficer indtil 1991, hvorefter hun er fortsat som reserveofficer, har uddannet sig til psykolog og senere også blevet forfatter. I Uren 1 fortæller Karen Schultz om sin opvækst i en dysfunktionel familie, hvor det især er stedfaren, der skaber problemerne. Titlen Uren hentyder til, at hun følte sig uren på grund af sin stedfars opførsel. Men det lykkes at få en fin HF-eksamen fra Kolding Gymnasium. Det er således bagtæppet for Uren 2, som primært behandler hendes uddannelse til det, der dengang blev kaldt A-officer i hæren.

Bogen er opdelt i 26 situationsreporter (SITREP), der dækker perioden. Strukturen kan nærmest beskrives som en cirkel, der begynder ved slutningen, og så går tilbage til start. Det er en form for dagbog, der dog ikke fortælles kronologisk, men beskriver 26 udvalgte perioder. Første SITREP beskriver den triumf, der føles ved at have gennemgået uddan-nelsen og nu være på vej til fremstilling for Hendes Majestæt Dronningen. Den sidste SITREP slutter med at fortælle om forløbet af fremstillingen for Hendes Majestæt Dronningen. De øvrige 24 SITREPs fortæller, i nogenlunde kronologisk rækkefølge, om forløbet. Dog er der enkelte spring til Karen Schultz’s sommerbolig på Grønland med hendes mand i dag.

Det er faktisk meget imponerende, at en person med forfatterens bagage gennemfører uddannelsen på Hærens Officersskole med et så flot resultat - nemlig nr. 3 i klassen. Det er en både fysisk og psykisk anstrengende uddannelse, i en tid hvor kvinder på officersuddannelsen var et særsyn, og ligeberettigelse som vi kender i dag ikke eksisterede. Såle-des var kvinder udelukket fra en række operative stillinger på dette tidspunkt. Forfatteren beskriver fint, hvordan hun hver morgen har sin egen diskrete træning for at leve op til de fysiske krav. Disse fysiske krav skal tages alvorligt fra dag ét, hvis man har forhåbning om at bestå. De fysiske krav til officersuddannelsen i hæren, dengang og i dag, er skrappe.

Karen Schultz beskriver også, hvordan hun igennem hele forløbet må kæmpe med sin indre usikkerhed, mens hun opretholder facaden udadtil. Faktisk må hun i slutningen af uddannelsen også kæmpe med en depression, hvilken hun ligeledes overvinder. Karen Schultz skriver ganske åbent om sit sociale liv og kærester, samt eksperimenterne med sin egen seksuelle identitet. Overordnet giver bogen et meget fint billede af, hvordan det har været at være kvindelig kadet i begyndelsen af 1980erne.

For militære læsere, der i denne periode har haft deres gang i hæren og nærmere betegnet på Hæren Officersskole, er denne bog interessant. Persongalleriet er lidt sløret beskrevet, men kendere af miljøet vil uden problemer kunne sætte ansigt på de nævnte. Karen Schultz er hensynsløst ærlig i sin beskrivelse af de enkelte, hvoraf nogle måske i bagklogskabens klare lys nok i dag vil have korrigeret deres adfærd. Bogen viser også, at en uddannelse på Hærens Officersskole kan føre til hvad som helst. Karen Schultz burde forventeligt have haft en lang og fin karriere som linjeofficer henset til hendes fine placering på Hærens Officersskole. I stedet er det som psykolog og forfatter, at Karen Schultz har skabt sig et navn. Så på den vis kan man sige om officersuddannelsen i hæren, at den kan føre til hvad som helst, hvis man forlader hæren i tide. Dette er vidst typisk noget sagt om seminarieuddannelsen til skolelærer.

Alt i alt en meget interessant bog, som jeg vil give 4 bånd. Den giver et meget indsigtsfuldt billede af kvinders indtog på officersuddannelsen og et godt billede på stemningen i begyndelsen af 1980erne, som den formede sig for en kvindelig kadet på Hærens Officersskole. Denne anmelder gennemgik officersuddannelsen i søværnet ca. ti år tidligere. Hvis nogen tænker, om den kolde krig har fyldt noget, så synes det ikke at have været tilfældet her. Min egen oplevelse var, at den kolde krig fyldte meget i mit liv i søværnet. Måske fordi vi var mere i kontakt med Østblokken til søs.