Log ind

Militærhistorie


Generalmajor Johannes Peter Vilhelm Flies Jacobi: 29/6 1865 - 19/7 1934

Generalmajor Johannes Peter Vilhelm Flies Jacobi: 29/6 1865 - 19/7 1934

Med den nylig afdøde General er en i Hæren almindelig kendt og agtet Skikkelse forsvundet. Det skal i det følgende søges at riste Generalen den Minderune, han…

Læs mere...
Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

I sin Bog „The future of infantry“ opstiller Kaptajn Liddell Hart følgende Regler for de lettere Kompagniers Beklædning og Udrustning

Læs mere...
Tyske Erfaringer vedrørende det lette, hestetrukne Artilleris Anvendelse i Krigen 1914—1918 II

Tyske Erfaringer vedrørende det lette, hestetrukne Artilleris Anvendelse i Krigen 1914—1918 II

Endnu var det ikke lykkedes for Divisionen at blive Herre over Skovkanten nord for Rossignol. Først Kl. 15,00 trængte Fodfolket frem hertil, hvorefter endelig…

Læs mere...
Panservogne og deres Anvendelse

Panservogne og deres Anvendelse

I moderne Krig vil Næropklaring næppe kunne ventes løst uden Kamp, og jo stærkere de automatiske Vaabens defensive Værdi er steget, des større Krav maa der…

Læs mere...