Log ind

Ledelse


En kritisk Fremstilling af den Maade, hvorpaa Remonteringen af de beredne Officerer finder Sted i vor egen og i fremmede Hære, samt Forslag til en Ordning, der afhjælper Manglerne ved vor Remonteringsmaade, tager Hensyn til de forskjellige i Sagen Interesserede og har Udsigt til at kunne gjennemferes.

En kritisk Fremstilling af den Maade, hvorpaa Remonteringen af de beredne Officerer finder Sted i vor egen og i fremmede Hære, samt Forslag til en Ordning, der afhjælper Manglerne ved vor Remonteringsmaade, tager Hensyn til de forskjellige i Sagen Interesserede og har Udsigt til at kunne gjennemferes.

En kritisk Fremstilling af den Maade, hvorpaa Remonteringen af de beredne Officerer finder Sted i vor egen og i fremmede Hære, samt Forslag til en Ordning,…

Læs mere...
Den preussiske Generalstab og de preussiske Generalstabsofficerer

Den preussiske Generalstab og de preussiske Generalstabsofficerer

Den preussiske Generalstab og de preussiske Generalstabsofficerer, fra 1889

Læs mere...
Ledelse af Fæstningsskytsets Ild

Ledelse af Fæstningsskytsets Ild

Ledelse af Fæstningsskytsets Ild, frA 1889

Læs mere...
Generalklassen i Frankrig

Generalklassen i Frankrig

Generalklassen i Frankrig, fra 1889

Læs mere...