Log ind

Ledelse


Forsvarets øverste Ledelse

Forsvarets øverste Ledelse

I det følgende skal jeg gøre Rede for, hvorledes Forsvarets øverste militære Ledelse samt Forbindelsen med den politiske Ledelse er ordnet eller tænkes ordnet…

Læs mere...
Svenske Tanker vedrørende Officerernes Uddannelse i Psykologi og Pædagogik.

Svenske Tanker vedrørende Officerernes Uddannelse i Psykologi og Pædagogik.

I Juni 1946 forelaa den 500 Sider omfattende »Betånkande med forslag rorande officersutbildningen inom armén m. m.«, som arméns officersutbildningskommitté…

Læs mere...
Luftværnets Ledelse

Luftværnets Ledelse

Luftværnets Ledelse, fra 1942.

Læs mere...
Forfremmelsesspørgsmaalet i Sverige

Forfremmelsesspørgsmaalet i Sverige

Forfremmelsesspørgsmaalet i Sverige, fra 1941.

Læs mere...