Log ind

Operationer


Sprog og kultur: Når soldaten ikke kan tale (sit eget sprog)

Sprog og kultur: Når soldaten ikke kan tale (sit eget sprog)

Som konceptudvikler af missionsorienterede øvelser og kurser har undertegnede haft fornøjelsen af at samarbejde med især Hærens Operative Kommando, Danske…

Læs mere...
”Influence Operations” i oprørsbekæmpelse

”Influence Operations” i oprørsbekæmpelse

Begrebet ’Winning Hearts and Minds’ har vundet indpas i den offentlige og militære diskurs efter oprørsbekæmpelsesoperationerne i Irak og Afghanistan i nyere…

Læs mere...
Specialoperationsstyrker som oprørsbekæmper i ramme af den operative kampagne

Specialoperationsstyrker som oprørsbekæmper i ramme af den operative kampagne

Specialoperationsstyrkers anvendelse i oprørsbekæmpelse er at skabe forudsætning for værtsnationens eller alliancens1 overordnede målsætning – ikke at opnå…

Læs mere...
Maritime operationer i rammen af en "Counter Insurgency (COIN) Campaign"

Maritime operationer i rammen af en "Counter Insurgency (COIN) Campaign"

Måden hvorpå militæret benyttes som politisk magtmiddel, har gennem de sidst to årtier undergået en konceptuel tilpasning for at imødekomme de nye…

Læs mere...