Log ind

Operationer


Bidrag til en Diskussion om Forbindingspakker

Bidrag til en Diskussion om Forbindingspakker

Bidrag til en Diskussion om Forbindingspakker, fra 1889

Læs mere...
Om Forbindingspakker

Om Forbindingspakker

Om Forbindingspakker, fra 1888

Læs mere...
Marchepræstationer særlig af beredent Fodfolk under Kampagnen i Syd-Algier 1881—82.

Marchepræstationer særlig af beredent Fodfolk under Kampagnen i Syd-Algier 1881—82.

Krigen i Algier har sin særegne Karakter. Skjøndt Franskmandenes Operationer undertiden, særlig i Bjergegnene, til en vis Grad minde om lignende Operationer i…

Læs mere...
Den sammenhængende Manøvre 21.–26. September under Kantonnementsøvelserne paa Sjælland i Efteraaret 1883

Den sammenhængende Manøvre 21.–26. September under Kantonnementsøvelserne paa Sjælland i Efteraaret 1883

Den sammenhængende Manøvre 21.–26. September under Kantonnementsøvelserne paa Sjælland i Efteraaret 1883, fra 1884

Læs mere...