Log ind

Operationer


Det Røgfri Krudt

Det Røgfri Krudt

Oplysninger om det røgfri Krudt, gjøres bedst ved at give en Oversigt over de Forsøg, som i Aarets Løb ere foretagne ved Skydeskolen. En saadan Oversigt kan…

Læs mere...
Om Fældning af Træer ved Sprængning med Skydebomuld

Om Fældning af Træer ved Sprængning med Skydebomuld

Om Fældning af Træer ved Sprængning med Skydebomuld, fra 1890.

Læs mere...
Befalingsmændenes Selvstændighed betragtet med særligt Hensyn til Forholene under Kamp

Befalingsmændenes Selvstændighed betragtet med særligt Hensyn til Forholene under Kamp

Befalingsmændenes Selvstændighed betragtet med særligt Hensyn til Forholene under Kamp, fra 1890

Læs mere...
Hundens Anveldelse i Krigsøjemed

Hundens Anveldelse i Krigsøjemed

Hundens Anveldelse i Krigsøjemed, fra 1889

Læs mere...