Log ind

Strategi


Nyere, særlig danske Forsøg med Maskinkanoner

Nyere, særlig danske Forsøg med Maskinkanoner

Nyere, særlig danske Forsøg med Maskinkanoner, fra 1890

Læs mere...
En motiveret Fremstilling af, hvilke Regler der ved Udarbejdelsen af et nyt Exercerreglement bør lægges til Grund for Rytteriets Skydning, og af, hvorvidt en Forandring i Rytteriets Bevæbning eller i Vaabnenes Anbringelse derved vil blive nødvendig, naar der skal ske Nutidens Fordringer Fyldest.

En motiveret Fremstilling af, hvilke Regler der ved Udarbejdelsen af et nyt Exercerreglement bør lægges til Grund for Rytteriets Skydning, og af, hvorvidt en Forandring i Rytteriets Bevæbning eller i Vaabnenes Anbringelse derved vil blive nødvendig, naar der skal ske Nutidens Fordringer Fyldest.

En motiveret Fremstilling af, hvilke Regler der ved Udarbejdelsen af et nyt Exercerreglement bør lægges til Grund for Rytteriets Skydning, og af, hvorvidt en…

Læs mere...
Nye Fremskridt ved Artilleriets Udvikling i England

Nye Fremskridt ved Artilleriets Udvikling i England

Nye Fremskridt ved Artilleriets Udvikling i England, fra 1890

Læs mere...
Befalingsmændenes Selvstændighed betragtet med særligt Hensyn til Forholene under Kamp

Befalingsmændenes Selvstændighed betragtet med særligt Hensyn til Forholene under Kamp

Befalingsmændenes Selvstændighed betragtet med særligt Hensyn til Forholene under Kamp, fra 1890

Læs mere...