Log ind

Strategi


Hær- og Befæstningsvæsenets Udvikling i Indlandet i 1891

Hær- og Befæstningsvæsenets Udvikling i Indlandet i 1891

Hær- og Befæstningsvæsenets Udvikling i Indlandet i 1891, fra 1892

Læs mere...
Svar til Kaptejn Kühnel

Svar til Kaptejn Kühnel

Svar til Kaptejn Kühnel, fra 1892

Læs mere...
Forslag til Lov om Tilvejebringelse af en Forsøgsskydebane for Artilleriet ved Bur Holdeplads

Forslag til Lov om Tilvejebringelse af en Forsøgsskydebane for Artilleriet ved Bur Holdeplads

De mest paatrængende Spørgsmaal for Artilleriets Ud­vikling, særlig vedrørende Anvendelsen af Granater, ladede med Skydebomuld, kunne kun løses, naar den nye…

Læs mere...
Det Røgfri Krudt

Det Røgfri Krudt

Oplysninger om det røgfri Krudt, gjøres bedst ved at give en Oversigt over de Forsøg, som i Aarets Løb ere foretagne ved Skydeskolen. En saadan Oversigt kan…

Læs mere...