Log ind

Emne


Militæroversigt for Aaret 1891: I. Oversigt over Organisationen i Almindelighed og over Fodfolket

Militæroversigt for Aaret 1891: I. Oversigt over Organisationen i Almindelighed og over Fodfolket

Militæroversigt for Aaret 1891: I. Oversigt over Organisationen i Almindelighed og over Fodfolket, fra 1892

Læs mere...
Officersuddannelsen i forskellige af Europas Armeer.

Officersuddannelsen i forskellige af Europas Armeer.

Officersuddannelsen i forskellige af Europas Armeer, fra 1890

Læs mere...
En kritisk Fremstilling af den Maade, hvorpaa Remonteringen af de beredne Officerer finder Sted i vor egen og i fremmede Hære, samt Forslag til en Ordning, der afhjælper Manglerne ved vor Remonteringsmaade, tager Hensyn til de forskjellige i Sagen Interesserede og har Udsigt til at kunne gjennemferes.

En kritisk Fremstilling af den Maade, hvorpaa Remonteringen af de beredne Officerer finder Sted i vor egen og i fremmede Hære, samt Forslag til en Ordning, der afhjælper Manglerne ved vor Remonteringsmaade, tager Hensyn til de forskjellige i Sagen Interesserede og har Udsigt til at kunne gjennemferes.

En kritisk Fremstilling af den Maade, hvorpaa Remonteringen af de beredne Officerer finder Sted i vor egen og i fremmede Hære, samt Forslag til en Ordning,…

Læs mere...
Generalklassen i Frankrig

Generalklassen i Frankrig

Generalklassen i Frankrig, fra 1889

Læs mere...