Log ind

Emne


Akademikerne og Værnepligten

Akademikerne og Værnepligten

Berlingske Tidende bragte i Foraaret 1932 et Par Artikler af Bladets militære Medarbejder om de foruroligende mange „Hjertefejl", der blev konstateret paa…

Læs mere...
Om Massens Opdragelse og om Korpsaand*

Om Massens Opdragelse og om Korpsaand*

Samfundslivets sjælelige Sider har egentligt kun i det sidste halve Aarhundrede været Genstand for systematisk videnskabeligt Studium. Man har tidligere nok…

Læs mere...
Haandbog i Maskingeværskydning

Haandbog i Maskingeværskydning

I Sommeren 1933 tilgik der Afdelingerne et nyt Skyde- reglement omfattende Skydelære (I Del), Skydeuddannelse med Gevær (Karabin), Rekylgevær og Pistol (II…

Læs mere...
Ungdommens militære Opdragelse og Officerernes Stilling i 'Platons Stat, i Jaurés socialistiske Stat og i den facistiske Stat (Nietzsche) (Sluttet)

Ungdommens militære Opdragelse og Officerernes Stilling i 'Platons Stat, i Jaurés socialistiske Stat og i den facistiske Stat (Nietzsche) (Sluttet)

Ungdommens militære Opdragelse og Officerernes Stilling i 'Platons Stat, i Jaurés socialistiske Stat og i den facistiske Stat (Nietzsche) (Sluttet), fra 1933.

Læs mere...