Log ind

Emne


NATO

NATO

To verdenskrige havde vist, at i vor tid kan et angreb på et af Vestens demokratier ikke betragtes isoleret. Før eller siden ind­ drages de øvrige, og begge…

Læs mere...
Denmark and NATO

Denmark and NATO

For at bidrage til at holde forståelsen af Nato’s betydning levende og navnlig for at påpege Nato’s betydning for Danmark og vort forsvars opbygning har…

Læs mere...
Skandinavisk Forsvarsforbund?

Skandinavisk Forsvarsforbund?

I det af den kendte norske Forfatter og Humanist Alf Larsen redigerede Tidsskrift „Janus" kan den interesserede Læser finde Artikler ikke alene af de bedste…

Læs mere...
Østerrig og Rusland som Modstandere

Østerrig og Rusland som Modstandere

Spørgsmaalet om Krig mellem Østerrig og Rusland er et af de idelig tilbagevendende. Det turde derfor have sin Interesse at undersøge, hvad der er Grunden til…

Læs mere...