Log ind

Emne


Nogle militærpsykiatriske erfaringer fra de to finske krige

Nogle militærpsykiatriske erfaringer fra de to finske krige

Nogle militærpsykiatriske erfaringer fra de to finske krige, fra 1949.

Læs mere...
Om moderne militærpsykologi og -psykiatri

Om moderne militærpsykologi og -psykiatri

Om moderne militærpsykologi og -psykiatri, fra 1949.

Læs mere...
Det psykologisk-pædagogiske Studium ved Københavns Universitet

Det psykologisk-pædagogiske Studium ved Københavns Universitet

Det bestemtes i Efteraaret 1946, at et mindre Antal Officerer efter Ansøgning kunde faa Lov til at følge cand. psyc.- Studiet ved Universitetet. Resultatet…

Læs mere...
Psykiateren, hvis Indsats muliggjorde Sejren

Psykiateren, hvis Indsats muliggjorde Sejren

Med disse Ord introduceredes Englands og maaske Verdens førende Psykiater, Professor, Dr. med. J. Rawlings Rees, i den københavnske Presse, efter at han under…

Læs mere...