Log ind

Emne


Om forfremmelsesbedømmelser

Om forfremmelsesbedømmelser

Foranlediget af Oberstløjtnant A. R. Jørgensens artikel i septembernummeret skriver chefen for Sjællandske Tele- grafregiinent om forfremmelsesbedømnielser og…

Læs mere...
Officerkorpsets fremtid

Officerkorpsets fremtid

Fremtidsperspektiverne for officerskorpsets virke vil vel ikke umiddelbart blive karakteriseret som lyse end sige opmuntrende, og den ånd, der vil kunne komme…

Læs mere...
Hvorfor skriver de ikke?

Hvorfor skriver de ikke?

De danske er et skrivende folk. Vist endda et skrivebegavet folk. Ingen konfirmation uden festsange, ingen avis uden læserbreve, hvor alt, fra de højeste…

Læs mere...
En officerskarakteristik

En officerskarakteristik

Oversættelse af M. O. Elgströms artikel af samme navn i Ny Militär Tidskrift nr. 10, 1955.

Læs mere...