Log ind

Emne


Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions» og Enhedsvaaben - Madsen Vaabnene

Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions» og Enhedsvaaben - Madsen Vaabnene

Under denne Titel har »Militært Tidsskrift« fundet Anledning til at udsende et Tillægshefte 1947, skrevet af Oberst Halvor Jessen. Da et saa usædvanligt…

Læs mere...
De krigsførende Landes Flyvemateriel

De krigsførende Landes Flyvemateriel

De krigsførende Landes Flyvemateriel, fra 1940.

Læs mere...
Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

I sin Bog „The future of infantry“ opstiller Kaptajn Liddell Hart følgende Regler for de lettere Kompagniers Beklædning og Udrustning

Læs mere...
Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

I de sidste Par Aar har man indenfor Budgettets beskedne Rammer forsøgt at raade Bod paa det Onde, der var fremkaldt ved, at man siden omkring Aar 1920…

Læs mere...