Log ind

Emne


En amerikansk Løjtnants Syn paa Maskingeværer

En amerikansk Løjtnants Syn paa Maskingeværer

I Forbindelse med Premierløjtnant P. P. C. S. Schroeders Artikel i Tidsskriftets Novemberhefte 1946 og Kaptajn P. W. Hansens supplerende Oplysninger i…

Læs mere...
Radarbrandrøret

Radarbrandrøret

De fleste kender Radarbrandrøret af Navn og sætter det normalt kun i Forbindelse med Luftmaalsskydning; men hvor mange har mon egentlig gjort sig klart,…

Læs mere...
Om Tøjmester og Materielforvaltning

Om Tøjmester og Materielforvaltning

I »Militært Tidsskrift« for Januar 1948 er fremsat forskellige Betragtninger, som berører Hærens Materielforvaltning og sæligt Forvaltningen indenfor…

Læs mere...
Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions« og Enhedsvaaben - Svar til Oberstløjtnant Wagn.

Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions« og Enhedsvaaben - Svar til Oberstløjtnant Wagn.

Ovenfor har Oberstløjtnant Wagn fremsat nogle Kommentarer til Tillægshefte 1947 (mit Hefte XII), som jeg gerne vil knytte nogle oplysende Bemærkninger til.

Læs mere...