Log ind

Emne


Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

I sin Bog „The future of infantry“ opstiller Kaptajn Liddell Hart følgende Regler for de lettere Kompagniers Beklædning og Udrustning

Læs mere...
Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

I de sidste Par Aar har man indenfor Budgettets beskedne Rammer forsøgt at raade Bod paa det Onde, der var fremkaldt ved, at man siden omkring Aar 1920…

Læs mere...
Forsyningstjeneste

Forsyningstjeneste

Udkast til Feltreglement II, Punkt 9, er saalydende: „Tjenestegrenenes hensigtsmæssige Ordning er af største Betydning for Operationerne, hvis Forløb ikke…

Læs mere...
Troppetransporter pr. Flyvemaskine

Troppetransporter pr. Flyvemaskine

Troppetransporter med Flyvemaskiner vil antageligvis under en kommende Krig byde paa forskellige Muligheder. Det er derfor for- staaeligt, at de større…

Læs mere...