Log ind

Emne


Om Tøjmester og Materielforvaltning

Om Tøjmester og Materielforvaltning

I »Militært Tidsskrift« for Januar 1948 er fremsat forskellige Betragtninger, som berører Hærens Materielforvaltning og sæligt Forvaltningen indenfor…

Læs mere...
Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions« og Enhedsvaaben - Svar til Oberstløjtnant Wagn.

Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions« og Enhedsvaaben - Svar til Oberstløjtnant Wagn.

Ovenfor har Oberstløjtnant Wagn fremsat nogle Kommentarer til Tillægshefte 1947 (mit Hefte XII), som jeg gerne vil knytte nogle oplysende Bemærkninger til.

Læs mere...
Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions» og Enhedsvaaben - Madsen Vaabnene

Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions» og Enhedsvaaben - Madsen Vaabnene

Under denne Titel har »Militært Tidsskrift« fundet Anledning til at udsende et Tillægshefte 1947, skrevet af Oberst Halvor Jessen. Da et saa usædvanligt…

Læs mere...
De krigsførende Landes Flyvemateriel

De krigsførende Landes Flyvemateriel

De krigsførende Landes Flyvemateriel, fra 1940.

Læs mere...