Log ind

Emne


Den taktiske Anvendelse af Fodfolkets Panserværn

Den taktiske Anvendelse af Fodfolkets Panserværn

Fra Midten af den første Verdenskrig og omtrent til Midten af den anden Verdenskrig har der været et Kapløb mellem Pansertykkelse og panserbrydende Vaaben.…

Læs mere...
Oppakningsproblemer

Oppakningsproblemer

I Oktober forrige Aar nedsatte Krigsministeriet »Hærens Oppakningskommission af 1947« med Opgave at »gøre Problemerne om en rationel Sammensætning, Inddeling,…

Læs mere...
En amerikansk Løjtnants Syn paa Maskingeværer

En amerikansk Løjtnants Syn paa Maskingeværer

I Forbindelse med Premierløjtnant P. P. C. S. Schroeders Artikel i Tidsskriftets Novemberhefte 1946 og Kaptajn P. W. Hansens supplerende Oplysninger i…

Læs mere...
Radarbrandrøret

Radarbrandrøret

De fleste kender Radarbrandrøret af Navn og sætter det normalt kun i Forbindelse med Luftmaalsskydning; men hvor mange har mon egentlig gjort sig klart,…

Læs mere...