Log ind

Emne


Principperne for Hospitalisering i Feltsanitetstjenestens Organisation: Foredrag af Stabslæge Schickelé

Principperne for Hospitalisering i Feltsanitetstjenestens Organisation: Foredrag af Stabslæge Schickelé

Ved det første Møde, som „Office international de Documentation de Médecine militaire“ holdt i Briissel i Juni 1981 gav jeg en Fremstilling af, hvorledes…

Læs mere...
Forbindplads, Afvaskstation. Feltlazaret.

Forbindplads, Afvaskstation. Feltlazaret.

Under og umiddelbart efter Fægtning bringes de saarede og eller gassede til de paa selve Kamppladsen værende Forbindpludser1 og Ambulancer samt…

Læs mere...