Log ind

Emne


En Udvikling af de Fordele, man kan vente at opnaa saavel i Feltkrigen som i Kampen om befæstede Punkter ved Anvendelse af de forskjellige i den nyere Tid fremstillede Former af det ved stor Skudhastighed og let Betjening karakterisede saakaldte Maskinskyts

En Udvikling af de Fordele, man kan vente at opnaa saavel i Feltkrigen som i Kampen om befæstede Punkter ved Anvendelse af de forskjellige i den nyere Tid fremstillede Former af det ved stor Skudhastighed og let Betjening karakterisede saakaldte Maskinskyts

En Udvikling af de Fordele, man kan vente at opnaa saavel i Feltkrigen som i Kampen om befæstede Punkter ved Anvendelse af de forskjellige i den nyere Tid…

Læs mere...
Reformer i den franske Hærorganisation i Slutningen af l'ancien régime og Begyndelsen af Revolutionstiden (1763-1796)

Reformer i den franske Hærorganisation i Slutningen af l'ancien régime og Begyndelsen af Revolutionstiden (1763-1796)

Reformer i den franske Hærorganisation i Slutningen af l'ancien régime og Begyndelsen af Revolutionstiden (1763-1796), fra 1886

Læs mere...
Om nogle formentlig i Danmark forfattede militære Skrifter fra det 16de Aarhundrede og de i samme indeholdte Oplysninger.

Om nogle formentlig i Danmark forfattede militære Skrifter fra det 16de Aarhundrede og de i samme indeholdte Oplysninger.

Om nogle formentlig i Danmark forfattede militære Skrifter fra det 16de Aarhundrede og de i samme indeholdte Oplysninger., fra 1886

Læs mere...
General Vandamme ved Kulm i 1813

General Vandamme ved Kulm i 1813

General Vandamme ved Kulm i 1813, fra 1874

Læs mere...