Log ind

Emne


Rationalisering af uddannelsen

Rationalisering af uddannelsen

Med udgangspunkt i den kendsgerning at en fortløbende anskaffelse af de mest moderne kampmidler i sig selv ikke er nogen garanti for de væbnede styrkers…

Læs mere...
Infanteriets fremtidige organisation

Infanteriets fremtidige organisation

Infanteriets fremtidige organisation, fra 1960.

Læs mere...
Nogle Tanker om Fremtidens Uniform

Nogle Tanker om Fremtidens Uniform

Som Sekretær i Hærens Uniformskommission af 1945 skal det være mig en Glæde at efterkomme Redaktionens Opfordring til at kommentere Kaptajnløjtnant…

Læs mere...
Sandheden om Fremtiden

Sandheden om Fremtiden

Sandheden om Fremtiden, fra 1938.

Læs mere...