Log ind

Emne


Den militære stabsorganisation - i ny belysning

Den militære stabsorganisation - i ny belysning

I forbindelse med gennemgangen af Stabskursus for Intendanturofficerer på Forsvarsakademiet bar major O. B. M. Jensen, Forsvarets Intendanturkorps, udarbejdet…

Læs mere...
Signaltjenesten ved Marneslaget - og nu

Signaltjenesten ved Marneslaget - og nu

Oberstløjtnant A. R. Sønderby, chef for 4. Telegrafbataljon, beskriver i denne artikel signaltjenestens svigten under, og den voldsomme indvirken, det havde…

Læs mere...
Kostforplejningen - en klimafaktor set i nyt perspektiv

Kostforplejningen - en klimafaktor set i nyt perspektiv

Kaptajn B. Reese-Petersen, Forsvarets Intendanturkorps, diskuterer i denne artikel en række problemer i forbindelse med den nuværende…

Læs mere...
Commune naufagiura dulce

Commune naufagiura dulce

Commune naufagiura dulce, fra 1966.

Læs mere...