Log ind

Emne


Femkampen i Berlin 1916

Femkampen i Berlin 1916

Foranlediget ved Hr. Oberstløjtnant Dalhoff-Nielsens Artikel i Militært Tidsskrift Nr. 14 af 15. Juli d A. tillader jeg mig at fremføre endnu nogle…

Læs mere...
Femkampen i Berlin 1916

Femkampen i Berlin 1916

Sporgsmaalet om, hvorvidt vi kan „være bekendt at holde os borte“ fra Deltagelsen i Femkampen, kan efter min Opfattelse ikke stilles, fordi vi ikke har nogen…

Læs mere...
Femkampen i Berlin 1916

Femkampen i Berlin 1916

De i Militært Tidsskrift for 13. Juni d .A. indrykkene Artikler om Femkampen giver mig Anledning til al fremsætte følgende.

Læs mere...
Femkampen i Berlin 1916

Femkampen i Berlin 1916

I Anledning af de i nærværende Tidsskrift Nr. 11 af 1. Juni d. A. optagne Indlæg, omhandlende de danske Officerers eventuelle Deltagelse i Femkampen i Berlin…

Læs mere...
  • 1 (nuværende)
  • 2