Log ind

Emne


Undervisningsmetoder - Indtryk og Erfaringer fra et Ophold ved engelske Officersskoler 1945 -46.

Undervisningsmetoder - Indtryk og Erfaringer fra et Ophold ved engelske Officersskoler 1945 -46.

Efter Katastrofen ved Dunkerque og Frankrigs Nederlag i 1940 besluttede England at føre Kampen videre alene. Det stod klart for Nationens Ledere, at dette kun…

Læs mere...
Et Par Definitioner

Et Par Definitioner

Med den største Interesse har man læst Kaptajnløjtnant A. C. B. Veggers Artikel i Bladets April-Maj Nummer 1947 om hans Indtryk og Erfaringer fra et…

Læs mere...
Personeludvælgelse i den britiske Hær

Personeludvælgelse i den britiske Hær

Efter Registrering og en grov Fordeling til Vaaben til- gaar Rekrutterne Hæren i 18—19 Aars-Alderen. De moder i de saakaldte Primary Trainings Centres, der…

Læs mere...
Indtryk og Erfaringer fra et Ophold ved engelske Officersskoler 1945 — 46

Indtryk og Erfaringer fra et Ophold ved engelske Officersskoler 1945 — 46

Det er i det foregaaende Afsnit omtalt, hvorledes der er en Forskel paa danske og engelske Skoler med Hensyn til det Maal, man stræber at naa, idet de danske…

Læs mere...