Log ind

Emne


Flytning af Tøjhusestablissementet i Kjøbenhavn

Flytning af Tøjhusestablissementet i Kjøbenhavn

Christiansborg Slots Brand gav Anledning til, at der i Rigsdagssamlingen 1884— 85 fremsattes et Lovforslag om en delvis Flytning og Omordning af det i…

Læs mere...
Nyere, særlig danske Forsøg med Maskinkanoner

Nyere, særlig danske Forsøg med Maskinkanoner

Nyere, særlig danske Forsøg med Maskinkanoner, fra 1890

Læs mere...
Hærens og Flaadens Historie fra 1660 til 1800 i den danske literatur

Hærens og Flaadens Historie fra 1660 til 1800 i den danske literatur

Hærens og Flaadens Historie fra 1660 til 1800 i den danske literatur, fra 1889

Læs mere...
En kritisk Fremstilling af den Maade, hvorpaa Remonteringen af de beredne Officerer finder Sted i vor egen og i fremmede Hære, samt Forslag til en Ordning, der afhjælper Manglerne ved vor Remonteringsmaade, tager Hensyn til de forskjellige i Sagen Interesserede og har Udsigt til at kunne gjennemferes.

En kritisk Fremstilling af den Maade, hvorpaa Remonteringen af de beredne Officerer finder Sted i vor egen og i fremmede Hære, samt Forslag til en Ordning, der afhjælper Manglerne ved vor Remonteringsmaade, tager Hensyn til de forskjellige i Sagen Interesserede og har Udsigt til at kunne gjennemferes.

En kritisk Fremstilling af den Maade, hvorpaa Remonteringen af de beredne Officerer finder Sted i vor egen og i fremmede Hære, samt Forslag til en Ordning,…

Læs mere...