Log ind

Emne


Det tyske Felttog i Polen

Det tyske Felttog i Polen

Det tyske Felttog i Polen, fra 1939.

Læs mere...
De tyske Militærbudgetter 1934-35: Omorganisationen af det tyske Rigsværn

De tyske Militærbudgetter 1934-35: Omorganisationen af det tyske Rigsværn

Foranlediget af en Forespørgsel i det engelske Underhus har den engelske Regering ladet sin Gesandt i Berlin henvende sig til det tyske Udenrigsministerium…

Læs mere...
Belgiens Grænseforsvar. (Efter „le Temps“ den 23/11-1933)

Belgiens Grænseforsvar. (Efter „le Temps“ den 23/11-1933)

Forsvarsminister M. Devéze liar lige forelagt Senatets Budgetudvalg et Forslag om Bevilling af 759 Millioner til det nationale Forsvar. Heraf er 400 Millioner…

Læs mere...
Kampen i Østen 1931—32

Kampen i Østen 1931—32

For at forstaa Grunden til, at Manchuriet er saa attraavær- digt, og for at finde Aarsagerne til de i snart mange Aar forte Kampe om det, maa man først gøre…

Læs mere...