Log ind

Emne


Geværfabrikken

Geværfabrikken

Lillejuleaftens Dag — tilmed en Søndag — i Aaret 1866 blev den første egentlige Statsfabrik til Fremstilling af Vaaben her i Landet indviet, idet Dampmaskinen…

Læs mere...
Kampene om Dardanellerne og Gallipoli

Kampene om Dardanellerne og Gallipoli

Da Tyrkiet ved Udgangen af Oktober Maaned 1914 meldte sig som Deltager i Krigen paa Centralmagternes Side, iværksatte en forenet engelsk-fransk Eskadre straks…

Læs mere...
Krigen – LVI

Krigen – LVI

Paa den vestlige Krigsskueplads angreb Tyskerne den 6. December de franske Stillinger paa Højde 304 Sydost for Malancourt (Verduns Nordvestfront). De erobrede…

Læs mere...
Panserautomobilet

Panserautomobilet

Siden det føisie Panserautomobil for godt en halv Snes Aar tilbage blev bygget, har der i Udlandet været arbejdet med megen ihærdighed paa Fuldkommengørelsen…

Læs mere...