Log ind

Tænk som en kriger – din vej til mental robusthed

#

Forfatter: Lars Møller

Forlag: Lindhardt & Ringhof / StoryHouse

Diverse: 269 sider.

Pris: 249,95 kr.

Anmelder: Svend Winther

billede_taenk_som_en_kriger.jpeg

Forfatteren Lars Møller udgav i 2009 bogen Jæger 200 – med hjertet som indsats, som var en personlig beretning om et kvart århundrede som jægersoldat. Nærværende bog Tænk som en kriger – din vej til mental robusthed er noget helt andet. Det er en opskrift for personlig mental udvikling, baseret på metodeapparatet, anvendt i Jægerkorpset.

Bogen er blevet til efter afslutningen af forfatterens militære karriere. Han virker nu i den civile verden som coach, foredragsholder og forretningsudvikler. Parallelt med dette har han arbejdet med at udkoge processerne i den mentale skabelse af en kriger, og baseret på dette, udviklet sit koncept. Og det er der kommet denne bog ud af.

Ifølge bogen lærer man ved at følge konceptets anvisninger at tænke som en elitesoldat, man vil får indblik i sig selv, hvilket vil lede til selvudvikling. Påstanden i bogen er, at alle har godt af at udvikle sig mentalt i retning af krigerens indstilling til livet og håndtering af udfordringerne livet igennem. Udgangspunktet er præmissen om at, den enkeltes indstilling til liv, arbejde og relationer til medmennesker udgør den mentale forfatning af individet. Dette er yderligere konkretiseret ved hele 16 underpunkter i det underliggende koncept, indeholdende stort set hele registrets ’buzzwords’. Her er stort set alt med fra moderne ledelsesudvikling – herunder de seneste mange års leder- og teamudviklings anbefalinger. Den overordnede anbefaling er: For at blive en kriger mentalt, skal man være proaktiv, ærlig, åben, modig, holistisk vedholdende, indflydelsesrig, empatisk, loyal, næstekærlig, selvudviklende, man skal kunne lede, man skal være en naturlig leder, man skal pleje sine relationer, være kompromisløs, og være på en ”evig ” rejse. På overfladen er det svært at være uenig i en sådan påstand.

De første to kapitler i bogen drejer sig om selve konceptet, hvorfor konceptet er en god ide, og hvordan dette mål nås. Det er godt beskrevet. Som udviklingskoncept adskiller dette koncept sig ikke nævneværdigt for andre tilsvarende koncepter. Dog er der en særlig troværdighed i spil her ved at både metodeapparat og forfatteren kommer fra den verden, hvor man har en særlig uafviselig erfaring med udvikling af menneskers mentale styrke.

En stor del af resten af bogen består af interessante og relevante refleksioner over konceptet. Formålet med denne del af bogen er at give yderligere argumenter for konceptets relevans. Det er interessant læsning. Det kunne dog være gjort betydeligt kortere.

Lars Møller har i denne bog virkelig været rundt omkring. Han har fundet mønstre i menneskets udviklingshistorie, der støtter hans påstand om konceptets relevans. Tillige interessante betragtninger over hjernens funktionsmåde og muligheden for at påvirke tankerne i en endnu mere positiv retning, uanset stress og træthed - til støtte for konceptet. Endvidere metodiske anvisninger over hvordan positive fremadrettede beslutninger træffes for dem, der ønsker at gå ad konceptets vej.

Til tider fremstår denne reflekterende del af bogen noget højtravende og langtrukkent. Det er dog en gennemgående oplevelse, at valide og relevante pointer er leveret i denne del, og støtter op om konceptet i de to første kapitler som intenderet. Undervejs var der hos denne anmelder en svag klemten fra en klokke, der advarede om, at her var forfatteren uden for sit eget ekspertiseområde. Gennemgående virker denne del dog rimeligt troværdig og velresearchet. Samtidig er bogen også her krydret med eksempler fra forfatterens militære liv i Jægerkorpset. Disse præsentationer er naturligvis først og fremmest med for at understøtte hans faglige synspunkt. Og dette virker. Samtidig er eksemplerne interessante og meget inspirerende at læse, og gør beretningen til tider meget levende.

Bogen er på 267 sider, og er skrevet i en let og oplagt stil. Lars Møllers bestræbelse på at bringe sit koncept ind i en bredere historisk, værdimæssig og psykologisk kontekst har givet fremstillingen en ekstra tyngde på en troværdig måde, på trods af visse reservationer. Relationen mellem afsnittet med præsentationen af konceptet og afsnittet med refleksionerne kunne have været klarere og denne del af bogen gjort betydeligt kortere.

Svend Winther