Log ind

Referat af foredraget: “Ukrainekrigen - de kommende offensiver og situationen i Ukraine”

#

Foredraget om Ukrainekrigen blev afholdt tirsdag d. 25 april på Svanemøllen Kaserne med Den Krigsvidenskabelige Selskab som hovedarrangørerne.  

Militæranalytikerne Anders Puck og Alexander With ledte slagets gang og gav en ganske udførlig fremstilling af den mest ødelæggende konflikt siden 2. verdenskrig til de fremmødte medlemmer og andre interesserede.    

Alexander With indledte sin del af foredraget med fokus på søkrigen i Ukraine. Årsagen til dette fokuspunkt skyldes, at Ukrainekrigen ikke alene er en landbaseret krig, men lige så vel en søkrig -  den første af sin størrelse i nyere tid. Dette betyder at man vil kunne få nogle hints om hvordan nogle ting ved en moderne søkrig vil kunne udforme sig og dermed drage erfaring af dette, i tilfælde af, at krigen skulle udvide sig til dansk territorium, som eksempelvis Østersøen, som Alexander With understregede.    

Efterfølgende skildrede militæranalytiker, With hvorledes at der har foregået samtlige angreb til vands, blandt andet ukrainske angreb på Krim, droneangrebet på Sevastopol, og angrebet på landgangsskib i Berdyansk, samt misilangrebet på den russiske sortehavsflådes flagskib “Moskva”, hvilket blandt andet har forårsaget at russerne enten har måtte trække sin brigade tilbage grundet manglende forsyningslinjer eller at russerne helt konkret har måtte være mere påpasselige grundet de afgørende sejre til vands for Ukraine.    

Desuden forklarede With at I krig kan maritime flaskehalse lukkes ved hjælp af hybride metoder (ex. Sænkes betonblokke i kanaler, så skibe begrænses i at kunne sejle igennem). Kanaler eller andre stræder, som er af strategisk betydning for en nations fremtog, bliver begrænset og benyttes som led i krigen i Ukraine. Eksempelvis når Tyrkiet blokerer for større krigsskibe i Bosporus.    

Internationallov har alt andet lige indvirkning på internationale konflikter, understregede With og tilføjede endvidere, at man i Danmark også har en lov for storebælt, som omfatter hvor mange skibe der må sejle igennem.    

En anden vigtig pointe som With fremførte var, at teknologien gør, at man kan mere, end hvad man tidligere har kunne. Herunder udgør droneteknologien en særlig rolle, da denne teknologi vil vokse og allerede vokser i stor stil.    

Slutteligt rundede With sit foredrag af med at give disse fem korte opsummeringspunkter, som ganske fint indbefatter hans oplæg i store træk.    

De fem vigtigste tendenser:  

- Maritime flaskehalse lukkes i krig - men for hvem?  

- Nemt at DENY infrastruktur  

- Uafprøvede våbenstystemer  

- Flåders rolle i landkrig er begrænset  

- Droners rolle vil vokse     
 

Anders Puck, Militæranalytiker tog efterfølgende ordet ved foredraget om Ukrainekrigen.  

Anders Puck tog udgangspunkt i krigen i et bredere perspektiv, indledningsvis så han på den nuværende situation, hvorefter, at han gav nogle konkrete bemærkninger om fremtiden for krigen.    

Indledende blev publikum præsenteret for “Deepstate map” som Puck forklarede var et kort over hvorledes krigen forløb. Websitet var udarbejdet af ukrainere og var efter hans optik ganske nøjagtigt.  

På det fremviste kort knyttede Puck følgende kommentarer til det. Krige behøver næppe at være frem og tilbage, men at de grønne områder (jf. kortet), som Ukrainerne havde vundet tilbage, var af betydning. Russerne havde længe været i offensiv, men det har været meget statisk og ukrainerne har rent objektivt kæmpet en god defensiv kamp. Puck tilføjede desuden, at russerne kommer ud af deres vinteroffensiv som en fiasko.    

Puck gav endvidere en indsigt i, at man nu venter ukrainernes forårsoffensiv eller som han nærmere præciserede “sommeroffensiv”, da han fremhævede, at de har ladet vente på sig.  

Yderligere forklarede Puck dette med, at perioden fra maj og frem til oktober måned er en helt eminent til at udføre operationer i.    

Befriet Bakhmut”    

Anders Puck gav en indføring i, hvorledes Rusland propagandere.  

Byen Bakhmut er som sådan ikke et afgørende slag geografisk, forklarede Puck, men da det ligger inden for området som Rusland har underskrevet et dekret om at være en del af Russisk territorium, vil de for alt i verden forsøge at opretholde og sende ressourcer ind i kampen om dette område.  

Dette begrundede Puck som en del af Ukraines strategi, da de kan aflede Rusland og dermed få dem til at bruge kræfter ved Bakhmut, så de i deres sommeroffensiv vil kunne angribe ved det sydlige område ved Melitopol og Mariupol, som dermed vil kunne splitte det russiske område op.    

Puck arbejdede ud fra den nedenstående model, som han forsøgte at forklare i forbindelse med krigens mulige udfald.   

En helt central pointe ved Pucks oplæg var,  at det vigtigste spørgsmål at stille sig selv er, hvilke minimumskrav har Rusland?” Han mente, at det var essentielt. at starte med Putin i disse overvejelser, når man taler om en afslutning på krigen.    

Det er ikke muligt at referere hele foredraget i dets fulde længde, hvorfor vi her kun præsenterer de væsentligste omdrejningspunkter.    

// Redaktionen